รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ" [อ่าน 800]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ" เนื่องในงานโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=549
วันที่ : 
22/01/2563  เวลา : 05:06:59 pm
05:06:59 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว