วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาด [อ่าน 817]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม 2562 ณอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=545
วันที่ : 
27/12/2562  เวลา : 02:19:51 pm
02:19:51 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว