นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน [อ่าน 691]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายหม่อง ลุงจาย นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ได้เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=544
วันที่ : 
26/12/2562  เวลา : 11:09:15 am
11:09:15 am
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว