การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค [อ่าน 629]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายหม่อง ลุงจาย นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=543
วันที่ : 
26/12/2562  เวลา : 11:00:18 am
11:00:18 am
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว