การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีกา [อ่าน 681]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=538
วันที่ : 
19/12/2562  เวลา : 10:05:53 pm
10:05:53 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว