กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา [อ่าน 614]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ได้เป็นแกนนำจัดทำกิจกรรมปูลกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา โดยเข้าร่วมในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชุมชน หมู่บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=522
วันที่ : 
2/09/2562  เวลา : 03:54:18 pm
03:54:18 pm
ผู้ประกาศ : 
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น