วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ 3 ดาว ระดับภาค ภาคเหนือ [อ่าน 648]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว ธุรกิจดีเด่นซ่อมไฟฟ้าและแอร์ นายธีรภัทร ดวงดี นายปกรณ์เกียรติ กันธะ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 นายจักรวี สมศักดิ์ตระกูล นายเกรียงศักดิ์ สุภาวะ ครูที่ปรึกษา ธุรกิจ นางฐิติมา สิงห์ใจ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=519
วันที่ : 
2/07/2562  เวลา : 03:16:04 pm
03:16:04 pm
ผู้ประกาศ : 
ฐิติมา สิงห์ใจ