โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2 [อ่าน 609]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนิน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=518
วันที่ : 
12/06/2562  เวลา : 03:09:36 pm
03:09:36 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว