พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน 597]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขอแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=516
วันที่ : 
5/04/2562  เวลา : 04:38:27 pm
04:38:27 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว