รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขั [อ่าน 651]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
นายกฤษดา ชัยมณี นายหม่อง ลุงจาย นายรณกร ศรีบุญเรือง นายเกียรติศักดิ์ สุขมาลา ครูที่ปรึกษา นายชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว นายวีระพล กองบุญ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=515
วันที่ : 
5/04/2562  เวลา : 04:24:45 pm
04:24:45 pm
ผู้ประกาศ : 
ชุ่มจิตร ศรีเขื่อนแก้ว