ชนะเลิศ เหรียญทอง เครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [อ่าน 91]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ชนะเลิศ เหรียญทอง เครื่องควบคุมการลงน้ำหนักเท้า ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายหม่อง ลุงจาย นายเกียรติศักดิ์ สุขมาลา นายรณกร ศรีบุญเรื่อง นักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายชุ่มจิตร ศรเขื่อนแก้ว ครูที่ปรึกษา
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=508
วันที่ : 
19/12/2561  เวลา : 06:54:00 pm
06:54:00 pm
ผู้ประกาศ : 
ฐิติมา สิงห์ใจ