ชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ [อ่าน 94]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ชนะเลิศหน่วยมาตรฐานดีเด่น สถานศึษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=507
วันที่ : 
19/12/2561  เวลา : 02:49:19 pm
02:49:19 pm
ผู้ประกาศ : 
ฐิติมา สิงห์ใจ