โครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน 235]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมประเมินผลงาน โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเตรียมการรับตรวจ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดย พันเอกวรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นประธานกรรมการ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=502
วันที่ : 
25/09/2561  เวลา : 01:59:32 pm
01:59:32 pm
ผู้ประกาศ : 
กมลทิพย์ จ่าแปง