วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 [อ่าน 225]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.15 น. เนื่องด้วยวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาลัยการอาชีพฝาง ลดภาวะโลกร้อน ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=493
วันที่ : 
30/05/2561  เวลา : 04:12:04 pm
04:12:04 pm
ผู้ประกาศ : 
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น