ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ [อ่าน 366]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ วันที่ 22 ม.ค. 61 ณ วิืทยาลัยการอาชีัพฝาง ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ และกาดมั่ว FVE
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=491
วันที่ : 
22/01/2561  เวลา : 10:52:23 am
10:52:23 am
ผู้ประกาศ : 
พวงผกา เมถิน