แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ศึกษาดูงาน [อ่าน 177]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดุงาน ณ บริษัท ไทยออย และบริษัท PPT จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปรับทัศนคติและมีความรู้ในสายวิชาที่เรียน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=488
วันที่ : 
13/01/2561  เวลา : 10:19:14 am
10:19:14 am
ผู้ประกาศ : 
พวงผกา เมถิน