มอบรางวัลให้การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังห [อ่าน 219]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงาน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=485
วันที่ : 
29/11/2560  เวลา : 11:01:14 am
11:01:14 am
ผู้ประกาศ : 
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น