รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM [อ่าน 487]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การแข่งขันการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการ STEM ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายหลักชัย ศรีวิลัย และนายวัฒนา กุลตา โดยครูผู้ควบคุมนางสาวรุ่งนภา ขาวสะอาด
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=484
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 01:10:10 pm
01:10:10 pm
ผู้ประกาศ : 
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น