รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ [อ่าน 309]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง โดย นายสุรวุฒิ แซ่แล่ว และนายณัฐ ดวงแค้น นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ (ครูผู้ควบคุม นายอรรถกร หมอเอ็ด) - ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก ได้รางวัลอันดับที่2 เหรียญทอง โดยนายสมศักดิ์ ลุงคำ และนายหมู ลุงติ (ครูผู้ควบคุม นายรุ่ง ชมภูมิ่ง) - ทักษะงานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ได้รางวัลอันดับที่4 เหรียญเงิน โดยนายปฐมพร แก้ววัน และนายคุณัฐ ดวงจิต (ครูผู้ควบคม นายกิตติพัชญ์ ทองดี) - ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลอันดับที่4 เหรียญทองแดง โดยนายภัควัต ฤทธิ์เดช และนายณัฐพงค์ เสาวเปิง (ครูผู้ควบคม นายดนัย ซาวคำเขต)
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=483
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 11:40:23 am
11:40:23 am
ผู้ประกาศ : 
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น