รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทไทยสากล(หญิง [อ่าน 246]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลง ประเภทสากล ไทยสากล ไทยลูกทุ่ง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 1. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยสากลหญิง นางสาว คำเปา ลุงจิ รางวัลชนะเลิศอันดับ1 2. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทสากลหญิง นางสาวรัชฎาภรณ์ เทียมจันทร์ 3. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยสากลชาย นายพีระพัฒน์ อุนามูล 4. การแข่งขันร้องเพลง ประเภทไทยลูกทุ่งหญิง นางสาวอารีวรรณ จันทร์พวง โดยครูผู้ควบคุมนางสาวกัณฐิกา ท่าข้าม
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=482
วันที่ : 
28/11/2560  เวลา : 10:34:45 am
10:34:45 am
ผู้ประกาศ : 
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น