วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบ [อ่าน 135]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=465
วันที่ : 
31/08/2560  เวลา : 01:51:49 pm
01:51:49 pm
ผู้ประกาศ : 
อัมรัตน์ ซ่อนกลิ่น