รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคชาติ [อ่าน 253]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน "การประกวดทักษะการกล่าวสุนทรพจน์(ภาษาจีน)" เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผลการแข่งขันวิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีนางสาวจาหยู แซ่ย่าง นักเรียนแผนกวิชการตลาดเป็นผู้ทำการแข่งขัน และทำการควบคุมการสอนโดยนางสาวอัจฉรา ทองปัน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=449
วันที่ : 
21/02/2560  เวลา : 09:01:21 am
09:01:21 am
ผู้ประกาศ : 
พวงผกา เมถิน