กรุณาป้อนรหัสนักศึกษา**ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพฝาง โทร 053-346819 ต่อ 124