วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


 
• ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในปัจจุบัน แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
การตลาดการตลาด
16
53
69
ปวช. 1
การบัญชีการบัญชี
5
110
115
ปวช. 1
การโรงแรมการโรงแรม
7
10
17
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34
13
47
ปวช. 1
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
46
0
46
ปวช. 1
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
17
0
17
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
91
2
93
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
176
0
176
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
40
10
50
ปวช. 2
การตลาดการตลาด
11
53
64
ปวช. 2
การบัญชีการบัญชี
2
93
95
ปวช. 2
การโรงแรมการโรงแรม
4
29
33
ปวช. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29
20
49
ปวช. 2
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
7
0
7
ปวช. 2
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
28
1
29
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
56
0
56
ปวช. 2
ช่างยนต์ยานยนต์
122
0
122
ปวช. 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
29
4
33
ปวช. 3
การตลาดการตลาด
3
13
16
ปวช. 3
การบัญชีการบัญชี
3
121
124
ปวช. 3
การโรงแรมการโรงแรม
7
28
35
ปวช. 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
27
43
ปวช. 3
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
16
0
16
ปวช. 3
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
16
2
18
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
46
1
47
ปวช. 3
ช่างยนต์ยานยนต์
155
0
155
ปวช. 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
32
4
36
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
1
0
1
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
2
0
2
ปวส. 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
3
15
18
ปวส. 1
การตลาดการตลาด
4
12
16
ปวส. 1
การบัญชีการบัญชี
3
59
62
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
4
16
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
53
0
53
ปวส. 1
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
12
0
12
ปวส. 1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
4
3
7
ปวส. 1
เทคโนโลยีปิโตรเลียมเทคโนโลยีปิโตรเลียม
6
5
11
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
28
1
29
ปวส. 2
การตลาดการตลาด
8
9
17
ปวส. 2
การบัญชีการบัญชี
3
78
81
ปวส. 2
การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1
10
11
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17
2
19
ปวส. 2
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
1
0
1
ปวส. 2
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
69
1
70
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
2
0
2
ปวส. 2
เทคโนโลยีปิโตรเลียมเทคโนโลยีปิโตรเลียม
8
3
11
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
1
0
1
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
52
5
57
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง
8
0
8


• ผลรวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในปัจจุบัน แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
432
198
630
ปวช. 2
288
200
488
ปวช. 3
297
196
493
ปวส. 1
125
99
224
ปวส. 2
170
108
278
รวม
1312
801
2113
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ยังไม่มีเอกสารที่ให้ดาวส์โหลด


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
46
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2114
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
127548
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]