วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


 
• ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในปัจจุบัน แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
การตลาดการตลาด
17
59
76
ปวช. 1
การบัญชีการบัญชี
1
76
77
ปวช. 1
การโรงแรมการโรงแรม
3
16
19
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
22
49
ปวช. 1
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
40
0
40
ปวช. 1
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
11
0
11
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
71
3
74
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
156
4
160
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
27
2
29
ปวช. 1
ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
1
31
32
ปวช. 2
การตลาดการตลาด
15
43
58
ปวช. 2
การบัญชีการบัญชี
4
94
98
ปวช. 2
การโรงแรมการโรงแรม
7
12
19
ปวช. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
33
11
44
ปวช. 2
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
31
0
31
ปวช. 2
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
12
0
12
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
69
0
69
ปวช. 2
ช่างยนต์ยานยนต์
134
0
134
ปวช. 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
25
8
33
ปวช. 3
การตลาดการตลาด
12
53
65
ปวช. 3
การบัญชีการบัญชี
2
96
98
ปวช. 3
การโรงแรมการโรงแรม
6
30
36
ปวช. 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27
26
53
ปวช. 3
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
14
0
14
ปวช. 3
ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
29
1
30
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
71
0
71
ปวช. 3
ช่างยนต์ยานยนต์
167
0
167
ปวช. 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
40
6
46
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
1
0
1
ปวส. 1
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
5
14
19
ปวส. 1
การตลาดการตลาด
5
18
23
ปวส. 1
การบัญชีการบัญชี
1
75
76
ปวส. 1
การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
15
15
ปวส. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
2
14
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
17
1
18
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
63
0
63
ปวส. 1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
9
1
10
ปวส. 1
เทคโนโลยีปิโตรเลียมเทคโนโลยีปิโตรเลียม
10
1
11
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
23
1
24
ปวส. 2
การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
3
10
13
ปวส. 2
การตลาดการตลาด
5
11
16
ปวส. 2
การบัญชีการบัญชี
3
65
68
ปวส. 2
การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
0
1
1
ปวส. 2
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
18
4
22
ปวส. 2
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
1
0
1
ปวส. 2
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
61
0
61
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
1
0
1
ปวส. 2
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
15
0
15
ปวส. 2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
4
2
6
ปวส. 2
เทคโนโลยีปิโตรเลียมเทคโนโลยีปิโตรเลียม
5
3
8
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
1
0
1
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
32
2
34
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง
3
0
3


• ผลรวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ในปัจจุบัน แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
354
213
567
ปวช. 2
330
168
498
ปวช. 3
369
212
581
ปวส. 1
145
128
273
ปวส. 2
152
98
250
รวม
1350
819
2169
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ
ยังไม่มีเอกสารที่ให้ดาวส์โหลด


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
59
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2329
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
138780
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]