วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


      กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้กว้างขวาง สอดคล้องแก่ความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น รวมทั้งทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาชีพที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั่วประเทศ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนากำลังคน ของประเทศไทย ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

 
        นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มีผู้ก่อตั้งวิทยาลัย นายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ, ผู้บริหารสถานศึกษา นายไพรัชวิมาลา ผู้อำนวยการวิทยาลัย, นายนิโรจน์ แสงพงษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัย มีปรัชญาวิทยาลัยคือ วินัยดี มีคุณธรรม รู้นำวิชา พัฒนาอาชีพ

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
0
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175316
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]