วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
   
 
[13/01/2565] โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศการปีใหม่ 2565[อ่าน 13]
 
 
 

รายละเอียด : 
โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศการปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 https://drive.google.com/.../1nexSA01F5zL5UCeMqKi77Hia1mq...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=615
วันที่ : 
13/01/2565  เวลา : 10:11:04 am
ผู้ประกาศ :  
กรินยา อาจหาญ

[28/12/2564] วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน[อ่าน 27]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1(เหรียญทอง) ประเภท การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) -รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภท การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์ -รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญ)ทอง) ประเภท การแข่งทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The marketing Challenge) -รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภท การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plane) -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันทักษะงานกลึงชิ้นงาน -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท (Flair Bartender) -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 (เหรียญเงิน) ประเภท การแข่งทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญทอง) ประเภท การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภท การแข่งทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท (Classic Bartender) -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 (เหรียญทองแดง) ประเภท การแข่งทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี https://drive.google.com/.../1PkfE4cr5xDb81Hg_dx7ZnF6Tx...
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=614
วันที่ : 
28/12/2564  เวลา : 02:23:37 pm
ผู้ประกาศ :  
กรินยา อาจหาญ

[23/12/2564] วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง[อ่าน 28]
 
 
 

รายละเอียด : 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=613
วันที่ : 
23/12/2564  เวลา : 05:07:54 pm
ผู้ประกาศ :  
กรินยา อาจหาญ

[15/12/2564] วิทยาลัยการอาชีพฝางต้อนรับคณะกรรมการการประเมินหน่วย อวท. ระดับจังหวัด[อ่าน 50]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินหน่วย อวท. ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง https://drive.google.com/drive/folders/1jbJUKnmF2jgkfs7MxF372ye8OQgDe7Qk?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=612
วันที่ : 
15/12/2564  เวลา : 10:12:37 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[7/12/2564] นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับการฉีดวัคซีน pfizer เข็ม 2 [อ่าน 785]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับการฉีดวัคซีน pfizer เข็ม 2 ตามมาตราการกระทรวงสาธารณสุข https://drive.google.com/drive/folders/17dxL-E6tGvsIZu5cwj444p8WpaHTo1dK?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=611
วันที่ : 
7/12/2564  เวลา : 02:18:14 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[7/12/2564] ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ[อ่าน 787]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวังเชียงใหม่
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=610
วันที่ : 
7/12/2564  เวลา : 02:11:01 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[19/11/2564] สัญญาข้อตกลง MOU กับ บริษัท HONDA[อ่าน 788]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ทำสัญญาข้อตกลง MOU กับ บริษัท HONDA ทางระบบออนไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1wngQ18tcKaCY8HZPRuBa9z7c6y2o91ZN?usp=sharing
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=608
วันที่ : 
19/11/2564  เวลา : 01:17:27 pm
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[11/11/2564] อบรมการวัดและประเมินผลฝ่ายวิชาการ[อ่าน 777]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและคณะครู เข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลฝ่ายวิชาการ ณหอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=607
วันที่ : 
11/11/2564  เวลา : 10:56:42 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[10/11/2564] อบรมเชิงปฎิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการความคิด [อ่าน 767]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันจันทร์อังคารที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและครธครูได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการความคิด ที่นำไปสู่การออกแบบ นวัตกรรมใหม่สู่งานวิจัยและพัฒนา R&D ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=606
วันที่ : 
10/11/2564  เวลา : 10:23:01 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

[10/11/2564] ถวายกฐิน ณ วัดท่าตอน[อ่าน 768]
 
 
 

รายละเอียด : 
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาม ผู้อำนายการคณะผู้บริหาร ร่วมถวายกฐิน ณ วัดท่าตอน
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=605
วันที่ : 
10/11/2564  เวลา : 10:16:25 am
ผู้ประกาศ :  
Juthamat

มีจำนวนทั้งหมด 574 รวมทั้งหมด : 58 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] หน้าถัดไป>>
 
     
     

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
13
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175044
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]