วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)มี  9  แผนกวิชา  ดังนี้              

 1. แผนกวิชาช่างยนต์                                     
 2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง                        
 3. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์                   
 4. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ                        
 5. แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล   
 6. แผนกวิชาการบัญชี                                    
 7. แผนกวิชาการขาย                                     
 8. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                    
 9. แผนกวิชาการโรงแรม                             

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ระบบทวิภาคี    มี   4 แผนกวิชา ดังนี้
1. แผนกวิชาช่างยนต์                        สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง            สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
3. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์      สาขางานระบบภาพและระบบเสียง
4.  แผนกวิชาการบัญชี                      สาขางานการบัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)ปกติ  มี 5 แผนกวิชา ดังนี้

1. แผนกวิชาการบัญชี                       สาขางานการบัญชี
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
3.  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
4.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง           สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
5.  แผนกวิชาช่างยนต์                       สาขางานเทคนิคยานยนต์

หลักสูตรระยะสั้น

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  1. วิชาพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษเบื้องต้น
  2. วิชาการบัญชีเบื้องต้น
  3. วิชาโปรแกรม  MS-Windows, MS- Word, MS - Excel
  4. วิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้  Internet
 2. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
  1. วิชาช่างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
  2. วิชาเครื่องยนต์เล็ก
  3. วิชาการขับรถยนต์
  4. วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

 • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
 • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
27
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174953
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]