วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 


หมายเลข สถานที่ รายละเอียด
1


ป้อมยาม

จุดรักษาความปลอดภัย หยุดตรวจสำหรับผู้ที่เข้า-ออกวิทยาลัยฯ
2

ลานพระวิษณุ
องค์พระวิษณุกรรม อันเป็นที่เคารพในสายงานช่าง และชาววิทยาลัยฯ
3

อาคารวิทยบริการ

ชั้น 1 ห้องทะเบียน และห้องสมุด
ชั้น 2 ห้องหนัง ห้องอินเตอร์เน็ต งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และ แผนกวิชาการตลาด

4
ห้องน้ำอาคารวิทยบริการ
ห้องน้ำสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มาใช้บริการละผู้ที่มาใช้บริการในอาคารวิทยบริการ
5

ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องครูเวร
สถานที่สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งเป็นห้องครูเวรประจำวันทั้งกลางวันและกลางคืน
6

อาคารอำนวยการ
ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร งานการเงิน งานบัญชี งานบริหารทั่วไป และงานบุคลากร
ชั้น 2 ห้องผู้อำนวยการ และห้องประชุมเล็ก
ส่วนด้านหลังเป็นหอประชุมใหญ่
7
ลานหน้าเสาธง
ลานสำหรับทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมทางศาสนา
8
พระพุทธรูป
องค์พระพุทธรูปอันเป็นที่เคารพบูชาของทุกคนในวิทยาลัยฯ
9
อาคารเรียน 2
ชั้น 1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวและจัดหาอาชีพ งานครูที่ปรึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ห้องพยาบาล และ ห้ององค์การนักเรียน นักศึกษา และห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี
ชั้น 2 - 4 ห้องเรียนแผนกวิชาการบัญชี
10
ห้องน้ำอาคาร 2
ห้องน้ำสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มาใช้บริการในอาคาร 2
11
ศาลาแดง
ห้องสำหรับฝึกอาชีพระยะสั้น
12
ฝ่ายวิชาการ
ประกอบไปด้วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และงานวิทยบริการและห้องสมุด
13
ลานจอดรถ
ลานจอดรถสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งผู้มาติดต่อ
14

โรงงานเทคนิคพื้นฐาน
ห้องพักครูและห้องเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ห้องพักครูและห้องเรียนแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
15


ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานแผนงานและงบประมาณ งานส่งเสริมการค้าและผลผลิต งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนบ่มเพาะ โรงน้ำดื่มFVE และงานพัสดุ
16 โรงจอดรถ โรงจอดรถสำหรับวิทยาลัย
17 โรงงานอิฐประสาน โครงการหารายได้ระหว่างเรียนอิฐประสาน
18
สวนลิ้นจี่
สวนลิ้นจี่ของวิทยาลัย
19
สนามตะกร้อ
สนามตะกร้อ
20
ห้อง PHJ
ห้องโครงการ PHJ
21โรงอาหาร
งานปกครอง สหการร้านค้า ธนาคารโรงเรียน และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน Fve Cofee
22 ห้องน้ำโรงอาหาร ห้องน้ำสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มาใช้บริการโรงอาหาร
23
สระน้ำ1
สระน้ำสำหรับรดน้ำสนามและต้นไม้ภายในวิทยาลัย
24
อาคารเรียนอุตสาหกรรม 3
ชั้น 1 ห้องพักครูและห้องเรียน แผนกวิชาช่างยนต์
ชั้น 2 ห้องพักครูและห้องเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ชั้น 3 ห้องเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
ชั้น 4 ห้องพักครูและห้องเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
25
สระน้ำ2
สระน้ำสำหรับเลี้ยงปลา
26
โรงติดตั้งไฟฟ้า
ห้องเรียนปฏิบัติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
27
อาคารอเนกประสงค์
ชั้น 1 ห้องพักครูและห้องเรียน แผนกวิชาช่างยนต์
ชั้น 2 ห้องเรียนแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
ชั้น 3 ห้องเรียนแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ห้องโครงการหารายได้ระหว่างเรียน Computer Server G+ และห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชั้น 4 ห้องพักครูและห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28
อาคารเรียนชั่วคราว แผนกวิชาช่างยนต์
ห้องเรียน แผนกวิชาช่างยนต์
29
สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล สนามกีฬาและสนามกีฑา
30
สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล
สนามบาสเกตบอล และ สนามวอลเลย์บอล
31
โรงประปา
ระบบส่งน้ำประปาภายในวิทยาลัยฯ
32
บ้านพัก ผอ.
บ้านพักสำหรับผู้อำนวยการ
33

บ้านพักครู
บ้านพักสำหรับรองผู้อำนวยการและบ้านพักสำหรับครู
34
บ้านพักคนงานและเจ้าหน้าที่
บ้านพักสำหรับคนงานและเจ้าหน้าที่

 

 

 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
111
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
535
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
170679
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]