วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 28/09/2563   
 
 
 

กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563[อ่าน 69]
ผลงานจากประป๋องสู่งานหัตถศิลป์ถิ่นล้านนาบูรณฆฑะ ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 26-28 กันยายน 2563

12/06/2563   
 
 
 

เข้ารับรางวัล ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2563[อ่าน 156]
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับรางวัล ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2563 ตามโครงการ "ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน" ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

22/01/2563   
 
 
 

รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ"[อ่าน 796]
นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 "ระดับประเทศ" เนื่องในงานโลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา

22/01/2563   
 
 
 

รางวัลผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563[อ่าน 758]
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่นศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

27/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาด[อ่าน 816]
วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม 2562 ณอาช

26/12/2562   
 
 
 

การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค[อ่าน 776]
นายหม่อง ลุงจาย นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคน

24/12/2562   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหน[อ่าน 743]
วิทยาลัยการฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตฐานดีเด่น ประเถทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาคเหนือครั้งที่31 ประจำปีการศึกษา2562 ระหว่างวันที่16-20 ธันวาคม2562 ณอาชีวศ

23/12/2562   
 
 
 

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา[อ่าน 768]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ "เศษกระป๋องไร้ค่าปูรณฆฏะ จากวิทยาลัยการอาชีพฝาง" ในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

23/12/2562   
 
 
 

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิ[อ่าน 804]
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ "เครื่องควบคุมการล้างมือ จากวิทยาลัยการอาชีพฝาง" ในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

19/12/2562   
 
 
 

ผลการประกวดการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 701]
ผลการประกวดการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน นางสาวสุจิรา ลุงปัน วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่5 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ณวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ครูผู้ควบคุม นายสมบูญ แชมื่อ

19/12/2562   
 
 
 

ผลการประกวดการแข่งขัน การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 788]
ผลการประกวดการแข่งขันเพลงสากลชาย นายสุรชัยใจคำ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ณวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ครูผู้ควบคุม นางรัชนีกุล วงศ์ษา

19/12/2562   
 
 
 

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 711]
ผลการประกวดการแข่งขันโฟล์คซอง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคภาคเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ครูผู้ควบคุม นายญาณศักดา โอสถ

13/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริใน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 25[อ่าน 721]
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริใน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมกับ นำครูและนักเรียนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ช

13/12/2562   
 
 
 

การประเมินองค์การและการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการ[อ่าน 710]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับการประเมินองค์การและการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 27 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

13/12/2562   
 
 
 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 726]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าประกวดแข่งขัน ในวันที่ 19-20 พ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ในการเข้าประกวดแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 8 ผลงาน

มีจำนวนทั้งหมด 87 รวมทั้งหมด : 6 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
5
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174643
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]