วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 5/09/2560   
 
 
 

รางวัลเหรียญทองวิ่ง 100 เมตรชาย และเหรียญทองแดงวิ่ง 200 เมตรชาย (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 63]
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ “พิษณุโลกเกมส์“ นายปิยทัศน์ คำจุน นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิ่ง ๑๐๐ เมตร ชาย และ เหรียญทองแดง วิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย

5/09/2560   
 
 
 

รางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น (พิษณุโลกเกมส์)[อ่าน 54]
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมแข่งขันมวไทยสมัครเล่นหญิงในกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" วันที่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม

31/08/2560   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางส่งผลงาน "ถังขยะอัดย่อส่วนแก้วน้ำพลาสติก[อ่าน 47]
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน สำนักสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 (รอบคัดเลือก) วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งผลงาน "ถังขยะอัดย่อส่วนแก้วน้ำพลาสติก" เข้าร่วมด้วย

21/02/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคชาติ[อ่าน 168]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน "การประกวดทักษะการกล่าวสุนทรพจน์(ภาษาจีน)" เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผลการแข่งขันวิทยา

20/02/2560   
 
 
 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับชาติ[อ่าน 127]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน "ทักษะการประกวด 3D Animation" เนื่องในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งผลการแข่งขันทีมวิทยาลัยการอาชี

24/01/2560   
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระัดบภาคเหนือ[อ่าน 158]
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

24/01/2560   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ[อ่าน 161]
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดรางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป

24/01/2560   
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคเหนือ[อ่าน 82]
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป

24/01/2560   
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับภาคเหนือ[อ่าน 65]
เมื่อวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 คน ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดภาคเหนือ ทั้งสิ้น 10 ทีม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ผ่านเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป

2/09/2559   
 
 
 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย [อ่าน 230]
นายปิยะทัศน์ คำจุน นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.1 ระบบภาพและเสียง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ชาย สงขลาเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดให

22/07/2559   
 
 
 

ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 [อ่าน 281]
นางสาวอรอุมา ลุงสม นักเรียนแผนกวิชาการบัญชี ปวช3/3 ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับภาคเหนือ การแข่งขันชกมวยมวยไทยสมัครเล่นหญิง รุ่นเปเปอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม ชากังราวเกมส์ กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2559 ณ อาชีวะศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร โ

9/02/2559   
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับชาติ[อ่าน 340]
เมื่อวันที่ 1-3 ก.พ. 59 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3D Animation ระดับชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 5 คน ซึ่งมีตัวแทนผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทุกภาคทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 15 ทีม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

9/02/2559   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับชาติ[อ่าน 325]
เมื่อวันที่ 1-5 ก.พ. 59 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการแข่งขันโฟล์คซองคนพันธุ์ R ระดับชาติ ณ อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกภาคทั้งหมด 15 ทีม

9/02/2559   
 
 
 

รางวัลชนะเลิศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับชาติ[อ่าน 329]
เมื่อวันที่ 1-5 ก.พ. 59 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

18/01/2559   
 
 
 

รางวัลครูดีหนึ่งในร้อยด้านคุณธรรมจริยธรรม[อ่าน 335]
รางวัลครูดีหนึ่งในร้อยด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันครู ประจำปี 2559

มีจำนวนทั้งหมด 47 รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
36
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
53
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
722
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
119198
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]