วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 18/02/2563   
 
 
 

โครงการประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร (Project) ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 17]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการประกวดโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร (Project) ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนนักศึกษา ตามหลักสูตรการเรียนการสอน ในวันที่ 14 ก.พ.2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1oJgGd_TSIFdAHwZFKWmk-rs0PnBpxeZX?us

17/02/2563   
 
 
 

FVE Sports Day 2019[อ่าน 12]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการกีฬาสี "FVE Sports Day 2019" โดยมีนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง https://drive.google.com/drive/folders/1JN3VmY1znX7uyQLC5SkIxDI2_b7MuQkV?usp=sharing

17/02/2563   
 
 
 

FVE Sports Day 2019[อ่าน 10]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินโครงการกีฬาสี "FVE Sports Day 2019" โดยมีนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง https://drive.google.com/drive/folders/1JN3VmY1znX7uyQLC5SkIxDI2_b7MuQkV?usp=sharing

17/02/2563   
 
 
 

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ[อ่าน 8]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.63 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1WMMRSnTpT2vJMKke-N5VQ7auo2br16Nz?usp=sh

8/02/2563   
 
 
 

การประเมินนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน 575]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมการประเมินนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

23/01/2563   
 
 
 

การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 571]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

23/01/2563   
 
 
 

การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 572]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

29/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่[อ่าน 575]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์ ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

29/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรั[อ่าน 576]
ผู้อำนวยการปัญญา ช่างงาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562

26/12/2562   
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน [อ่าน 576]
นายหม่อง ลุงจาย นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ได้เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง

19/12/2562   
 
 
 

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีกา[อ่าน 576]
วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

13/12/2562   
 
 
 

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่[อ่าน 570]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับอำเภอแม่อาย ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปางต้นเดื่อ อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

13/12/2562   
 
 
 

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562[อ่าน 568]
คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับสิ่งของพระราชทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

13/12/2562   
 
 
 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมบนาถบพิตร[อ่าน 568]
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม ณ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

13/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562[อ่าน 568]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 การจัดตั้งศูนย์บริการอาชีวอาสา และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

มีจำนวนทั้งหมด 432 รวมทั้งหมด : 29 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
74
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1443
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
165050
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]