วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 25/07/2561   
 
 
 

ถวายเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561[อ่าน 58]
เนื่องด้วยวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โดยทำการหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสันป่าฮักและวัดหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายปัญญาช่างงาน คณะครู และนักเรี

30/05/2561   
 
 
 

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561[อ่าน 117]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.15 น. เนื่องด้วยวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรั

11/04/2561   
 
 
 

อาชีวะอาสา 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 110]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับส่วนราชการอำเภอฝาง จัดศูนย์ปฎิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และศูนย์อาชีวะอาสา ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ สถานีตำรวจชุมชนตำบลแม่สูน โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดพิธี

22/01/2561   
 
 
 

ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ[อ่าน 229]
ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ วันที่ 22 ม.ค. 61 ณ วิืทยาลัยการอาชีัพฝาง ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ และกาดมั่ว FVE

19/01/2561   
 
 
 

การจัดการแข่งขันกีฬาเบจมิตรสัมพันธ์ครูครั้งที่ 39[อ่าน 279]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 โรงเรียน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่่าวเป็นการจัดการแข่งขันที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่ม

13/01/2561   
 
 
 

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา[อ่าน 193]
วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย และวิทยาลัยเทคนิคมาให้ความรู้ อีกทั้งงานนี้ได้เชิญคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนสพฐ.และนักเรียนระดับชั้นปวช.3 เข้าร่วมรับฟัง

13/01/2561   
 
 
 

แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ศึกษาดูงาน[อ่าน 156]
แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดุงาน ณ บริษัท ไทยออย และบริษัท PPT จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปรับทัศนคติและมีความรู้ในสายวิชาที่เรียน

29/11/2560   
 
 
 

มอบรางวัลให้การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังห[อ่าน 192]
เนื่องด้วยผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงาน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

19/10/2560   
 
 
 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2[อ่าน 216]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

15/09/2560   
 
 
 

โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ[อ่าน 181]
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 7 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

15/09/2560   
 
 
 

ประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ[อ่าน 161]
วันที่ 13 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ และประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนิโรจน์ แสงพงษ์เป็นประธานในพิธี

12/09/2560   
 
 
 

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 179]
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดประกวดมารยาทไทย จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 **ถ้านักเรียน นักศึกษา สนใจ ติดต่อแผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง

6/09/2560   
 
 
 

คณะกรรมการเข้าประเมินโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560[อ่าน 152]
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

31/08/2560   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบ[อ่าน 139]
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

29/08/2560   
 
 
 

โครงการของที่ระลึก วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 130]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้มีการจัดโครงการของที่ระลึก เป็นงานฝีมือของนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมสินค้า ที่ห้องโครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จำหน่ายในราคาย่อมเยา พร้อมรับออเดอร์ตลอดเวลาค่ะ **สนใจติดต่อแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

มีจำนวนทั้งหมด 400 รวมทั้งหมด : 27 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
18
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
22
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
42
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
544
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
134041
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]