วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 13/10/2561   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร[อ่าน 17]
นายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการ และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

25/09/2561   
 
 
 

โครงการศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน 40]
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมประเมินผลงาน โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเตรียมการรับตรวจ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 โดย พันเอกวรา อุตรพงศ์ ผบ.ศฝ.นศท.มท

21/09/2561   
 
 
 

โครงการ "ค่ายภาษาจีน"[อ่าน 40]
เมื่อวันที่ 11 และ 12 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ค่ายภาษาจีน" ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ทั้งยังเป็นภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

19/09/2561   
 
 
 

Fve 2018 minimarathon[อ่าน 43]
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรม Fve 2018 minimarathon นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ จุดเริ่มต้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ถึงวิทยาลัยการอาชีพฝาง รวมระยะทาง

19/09/2561   
 
 
 

โครงการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์[อ่าน 37]
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดโครงการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา

19/09/2561   
 
 
 

กิจกรรม กีฬาพื้นบ้าน [อ่าน 24]
เมื่อวันที่ 12 กันยายน คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านและสนับสนุนความสามัคคีกัน โดยกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน แบ่งออกเป็น 6 รายการ 1.ตีกอล์ฟ 2.ดันให้แตก 3.วิ่งสามขา 4.วิ่งกระสอบ 5.วิ่งผลัดลูกโป่ง 6.ชัคคะเยอ

19/09/2561   
 
 
 

โครงการ "ขยับกาย สบายชีวี"[อ่าน 16]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ขยับกาย สบายชีวี" เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพุธ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลาการ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

25/07/2561   
 
 
 

ถวายเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561[อ่าน 117]
เนื่องด้วยวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา โดยทำการหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสันป่าฮักและวัดหนองยาว ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายปัญญาช่างงาน คณะครู และนักเรี

30/05/2561   
 
 
 

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561[อ่าน 154]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.15 น. เนื่องด้วยวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรั

11/04/2561   
 
 
 

อาชีวะอาสา 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 156]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับส่วนราชการอำเภอฝาง จัดศูนย์ปฎิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 และศูนย์อาชีวะอาสา ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ สถานีตำรวจชุมชนตำบลแม่สูน โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดพิธี

22/01/2561   
 
 
 

ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ[อ่าน 267]
ประเมินหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ วันที่ 22 ม.ค. 61 ณ วิืทยาลัยการอาชีัพฝาง ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ และกาดมั่ว FVE

19/01/2561   
 
 
 

การจัดการแข่งขันกีฬาเบจมิตรสัมพันธ์ครูครั้งที่ 39[อ่าน 299]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 โรงเรียน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่่าวเป็นการจัดการแข่งขันที่มีเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคณะครูในกลุ่ม

13/01/2561   
 
 
 

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา[อ่าน 202]
วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกสู่สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทย และวิทยาลัยเทคนิคมาให้ความรู้ อีกทั้งงานนี้ได้เชิญคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนสพฐ.และนักเรียนระดับชั้นปวช.3 เข้าร่วมรับฟัง

13/01/2561   
 
 
 

แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ศึกษาดูงาน[อ่าน 163]
แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดุงาน ณ บริษัท ไทยออย และบริษัท PPT จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปรับทัศนคติและมีความรู้ในสายวิชาที่เรียน

29/11/2560   
 
 
 

มอบรางวัลให้การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังห[อ่าน 218]
เนื่องด้วยผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงาน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

มีจำนวนทั้งหมด 407 รวมทั้งหมด : 28 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
59
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
2329
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
138780
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]