วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 13/12/2562   
 
 
 

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่[อ่าน 2]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับอำเภอแม่อาย ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปางต้นเดื่อ อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

13/12/2562   
 
 
 

พิธีรับสิ่งของพระราชทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562[อ่าน 10]
คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับสิ่งของพระราชทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

13/12/2562   
 
 
 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมบนาถบพิตร[อ่าน 7]
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม ณ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

13/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562[อ่าน 8]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 การจัดตั้งศูนย์บริการอาชีวอาสา และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

13/12/2562   
 
 
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฝาง[อ่าน 5]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฝาง ในวันที่ 3 ธ.ค.2562 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

13/12/2562   
 
 
 

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน 2]
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 21 พ.ย. 2562

2/09/2562   
 
 
 

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา[อ่าน 593]
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ได้เป็นแกนนำจัดทำกิจกรรมปูลกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา โดยเข้าร่วมในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชุมชน หมู่บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2/09/2562   
 
 
 

โครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562[อ่าน 588]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นักศึกษาวิชาทหาร ได้เข้าเป็นแกนนำในกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

28/07/2562   
 
 
 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[อ่าน 579]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัย มงมล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

12/06/2562   
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2[อ่าน 587]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนิน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 2562

13/04/2562   
 
 
 

เปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562[อ่าน 559]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ทำพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีหลายหน่วยงาน ณ ป้อมตำรวจอบต.แม่สูน เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ให้บริการจุดพักรถ แก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว

5/04/2562   
 
 
 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน 557]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขอแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562

22/11/2561   
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน 557]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรมแข่งขันกระทงฝีมือและการแข่งขันโคมลอย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงามในสังคมของไทย ฝึกการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานฝีมือการประดิษฐ์กระทงและโคมลอย ในวันที่ 21 พฤศ

22/11/2561   
 
 
 

การประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561[อ่าน 573]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมิน(อวท.) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพฝาง

13/10/2561   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร[อ่าน 557]
นายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการ และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

มีจำนวนทั้งหมด 421 รวมทั้งหมด : 29 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
11
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
32
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
595
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
161836
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel.053 - 883537 
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]