วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 4/01/2560   
 
 
 

อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ[อ่าน 837]
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมโครงการ "อาชีวะจิตอาสา พักคน พักรถ" โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่บริเวณหน้าวัดหาดสำราญ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้

29/12/2559   
 
 
 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ[อ่าน 833]
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันมีจำนวน 5 ชิ้นงาน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 1 ชิ้นงาน คือ 1.

21/12/2559   
 
 
 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 833]
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันมีจำนวน 21 ชิ้นงาน และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับภาค จำนวน 5 ชิ้นงาน คือ

19/12/2559   
 
 
 

คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ปี 2559[อ่าน 834]
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวนการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ในการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่เข้าประเมินฯ ประกอบ

22/08/2559   
 
 
 

การปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้่ำตามธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัลยราช[อ่าน 835]
ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง กับ ชุมชน ในการปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่แหล่งน้่ำตามธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อ่างเก

11/08/2559   
 
 
 

พิธีถวายพระพรและทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ [อ่าน 834]
วิทยาลัยการอาชีพฝางนำโดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรและทำบุญตักบาตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

27/07/2559   
 
 
 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[อ่าน 832]
วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างความรู้ความใจเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการและลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระบบทวิภาคี

27/07/2559   
 
 
 

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายปัญญา ช่างงาน เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการและคณะครู เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในงานนอกจากจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน

27/07/2559   
 
 
 

วันเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 834]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการOPEN HOUSE ขึ้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยภายในงานได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนในสังกัดสพฐ.หลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแสดงผลงานนิทรรศการของแผนกวิชาต่าง ๆ อนึ่ง ไ

27/07/2559   
 
 
 

แห่เทียนจำนำพรรษา[อ่าน 836]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งได้ร่วมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบถึงกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา โดยได้นำนักเรียนนักศึกษาร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดในเขตบริการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

1/07/2559   
 
 
 

พิธีปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ[อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559

24/06/2559   
 
 
 

เดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ[อ่าน 834]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ส่งนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันร่วมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงานได้ร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารและนักเ

16/05/2559   
 
 
 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2559[อ่าน 835]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 10-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

7/04/2559   
 
 
 

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ วัดศรีมงคล สันทราย อ.ฝาง[อ่าน 836]
วิทยาลัยการอาชีพฝางดำเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ณ วัดศรีมงคลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการฟรี ระหว่างวันที

4/04/2559   
 
 
 

โครงการ ค่ายอบรมวิชาชีพนักเรียนรัดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[อ่าน 835]
โครงการ ค่ายอบรมวิชาชีพนักเรียนรัดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]