วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 13/01/2561   
 
 
 

แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ศึกษาดูงาน[อ่าน 738]
แผนกวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาดุงาน ณ บริษัท ไทยออย และบริษัท PPT จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปรับทัศนคติและมีความรู้ในสายวิชาที่เรียน

29/11/2560   
 
 
 

มอบรางวัลให้การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังห[อ่าน 740]
เนื่องด้วยผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายปัญญา ช่างงาน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

19/10/2560   
 
 
 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2[อ่าน 740]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) รุ่นที่ 1/2560 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ วันที่ 8-14 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

15/09/2560   
 
 
 

โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ[อ่าน 739]
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 7 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560

15/09/2560   
 
 
 

ประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ[อ่าน 740]
วันที่ 13 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ และประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนิโรจน์ แสงพงษ์เป็นประธานในพิธี

12/09/2560   
 
 
 

โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 740]
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดประกวดมารยาทไทย จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 **ถ้านักเรียน นักศึกษา สนใจ ติดต่อแผนกการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพฝาง

6/09/2560   
 
 
 

คณะกรรมการเข้าประเมินโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560[อ่าน 740]
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรม

31/08/2560   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบ[อ่าน 739]
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

29/08/2560   
 
 
 

โครงการของที่ระลึก วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 741]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้มีการจัดโครงการของที่ระลึก เป็นงานฝีมือของนักเรียน นักศึกษา เชิญชวนทุกท่านเยี่ยมชมสินค้า ที่ห้องโครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จำหน่ายในราคาย่อมเยา พร้อมรับออเดอร์ตลอดเวลาค่ะ **สนใจติดต่อแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

7/08/2560   
 
 
 

กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 740]
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พิธีประกอบด้วย การเปิดกรวยสักการะ ถวายพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดี

26/07/2560   
 
 
 

การสเริมสร้างสุขภาพและกีฬาและนันทนาการ FVE STAR ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 741]
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ FVE STAR ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

18/07/2560   
 
 
 

รายงานนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมชมของคณะกรรมการ ชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ[อ่าน 741]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และนายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ คณะกรรมการเข้านิเทศ ติดตาม และเยี่ยมชม ชมรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการว

4/07/2560   
 
 
 

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน 743]
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

26/06/2560   
 
 
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม[อ่าน 742]
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการเปิดสอนอาชีพระยะสั้น งานประกันคุณภาพฯ และงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

19/06/2560   
 
 
 

มอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560[อ่าน 742]
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก "ผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์" เพื่อรับทุนการศึกษาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

มีจำนวนทั้งหมด 469 รวมทั้งหมด : 32 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
10
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174969
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]