วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 23/01/2563   
 
 
 

การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 843]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

23/01/2563   
 
 
 

การประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 [อ่าน 841]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

29/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่[อ่าน 841]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์ ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

29/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรั[อ่าน 842]
ผู้อำนวยการปัญญา ช่างงาน ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562

26/12/2562   
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน [อ่าน 839]
นายหม่อง ลุงจาย นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ได้เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง

19/12/2562   
 
 
 

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีกา[อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

13/12/2562   
 
 
 

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่[อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับอำเภอแม่อาย ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดปางต้นเดื่อ อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

13/12/2562   
 
 
 

พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562[อ่าน 845]
คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับสิ่งของพระราชทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

13/12/2562   
 
 
 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมบนาถบพิตร[อ่าน 842]
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม ณ ศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

13/12/2562   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562[อ่าน 841]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 การจัดตั้งศูนย์บริการอาชีวอาสา และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน

13/12/2562   
 
 
 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฝาง[อ่าน 836]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฝาง ในวันที่ 3 ธ.ค.2562 ณ หอประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

13/12/2562   
 
 
 

พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน 848]
ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 21 พ.ย. 2562

2/09/2562   
 
 
 

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา[อ่าน 844]
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร ได้เป็นแกนนำจัดทำกิจกรรมปูลกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษา โดยเข้าร่วมในการจัดทำฝายชะลอน้ำ ร่วมกับชุมชน หมู่บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2/09/2562   
 
 
 

โครงการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562[อ่าน 846]
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นักศึกษาวิชาทหาร ได้เข้าเป็นแกนนำในกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

28/07/2562   
 
 
 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[อ่าน 841]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัย มงมล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
5
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]