วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 8/12/2552   
 
 
 

บรรยากาศภายในงานถนนสายอาชีพ 5 ธันวาคม 2552[อ่าน 838]
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมด้วยธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมสอนอาชีพให้กับประชาชนซึ่งภายในงานมีการสอนอาชีพกว่า 10 อาชีพ ซึ่งแต่ละอาชีพเป็นอาชีพที่ทำง่ายและสามารถทำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยผู้เข้าร่วมอาชีพทุ

8/12/2552   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมถนนสายอาชีพ ในงานวันพ่อแห่งชาติ[อ่าน 839]
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมด้วยธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมสอนอาชีพให้กับประชาชนซึ่งภายในงานมีการสอนอาชีพกว่า 10 อาชีพ ซึ่งแต่ละอาชีพเป็นอาชีพที่ทำง่ายและสามารถทำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยผู้เข้าร่วมอาชีพทุ

8/12/2552   
 
 
 

ร่วมถวายพระพรเนื่องในเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2552[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในเรื่องของการศึกษา และด้านอื่นๆ นานัปการ ทั้งนี้ภายในงานวิทยาลัยการอา

25/11/2552   
 
 
 

งานวันวิชาการ ต.แม่งอน[อ่าน 840]

ในวันที่ 24 พฤจิกายน 2552 ท่าน ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับเกียรติ ให้เป็นประธานในพิธิเปิดงาน "นิทรรศการทักษะชีวิต ขับเคลื่อนความคิด ตามแนวพระราชดำริ " ศุนย์พัฒนาการศึกษา ตำบลแม่งอน และยังได้ส่งนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกบูธ นิทรรศการ ทางด้านวิชาการ ในงานนี้ด้วย


25/11/2552   
 
 
 

ร่วมถวายผ้าป่า วัดสันป่าฮัก[อ่าน 836]
เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ให้ความสำคัญกับชุมชน และพิธีทางศาสนา ต่าง ๆ โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ทางวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมการทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารวัดสันป่าฮัก ซึ่งท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นายนิโรจน์ แสงพงษ์ และ นายสมจิตร ธงห้อย ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมพ

25/11/2552   
 
 
 

อำเภอยิ้ม สันทรายคลองน้อย[อ่าน 840]
อำเภอฝาง ได้จัดโครงการอำเภอยิ้ม ซึ่งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ได้ดำเนินการจัดงานที่วัดสันทรายคลองน้อย โดยงานนี่ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ส่งคณะครูอาจารย์ - นักเรียนนักศึกษา หน่วย "ศูนย์ซ่อมสร้างเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือชุมชน" เข้าให้บริการในด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ และในวันเดียวกัน ท่านผู้อำนวยกา

4/11/2552   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมงานวันลอยกระทง ณ อบต.แม่สูน[อ่าน 848]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ด้วยการร่วมงานวันลอยกระทง ณ อบต.แม่สูน นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ท่าน ดร.สมพงษ์  ค่ายคำ ในวันงานท่านได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินนางนพมาศ ทั้งยังได้ส่งคณะครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมจัดซุ้มกิจกรรมวันวิชาการ ซึ่งภายในซุ้มมี

2/10/2552   
 
 
 

งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 840]
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง

2/10/2552   
 
 
 

งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 833]
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง

2/10/2552   
 
 
 

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกีษยณอายุราชการ ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการในคราวนี้ คือ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ท่านรองฯ นพดล  เติมศิริ ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดงของครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คนงาน ลูกจ้าง ทุกคนของวิทยาลัยการอ

17/09/2552   
 
 
 

เก็บตกกิจกรรม R-V Star 2009-1[อ่าน 838]

เก็บตกภาพกิจกรรมสนุก โครงการประกวด R-V Star วิทยาลัยการอาชีพฝาง


17/09/2552   
 
 
 

เก็บตกกิจกรรม R-V Star 2009[อ่าน 833]

เก็บตกภาพกิจกรรมสนุก โครงการประกวด R-V Star วิทยาลัยการอาชีพฝาง


17/09/2552   
 
 
 

โครงการประกวด R-V Star 2009 วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 840]
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการประกวด R-V Star 2009 ขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการกล้าแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากกว่า 10 ทีม ซึ่งแต่ละทีมมีความสามารถที่แตกต่างกันในด้านต่างๆ เป็นการสร้างความบันเทิงและความสน

15/09/2552   
 
 
 

การประชุมผู้นำชนเผ่าในเขตอำเภอฝาง แม่อาย และอำเภอไชยปราการ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้มีการจัดประชุมผู้นำชนเผ่าในเขตอำเภอฝาง แม่อาย และอำเภอไชยปราการขึ้น โดยมีผู้นำชนเผ่าเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 140 คน และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพงษ์เพ็ชร์  พิทยาพละ ที่ปรึกษาด้านมาตราฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธานในพิธี ในการปร

15/09/2552   
 
 
 

การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างมัคคุเทศก์ในชุมชน [อ่าน 836]
คณะพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.แม่โจ้ ได้จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการสร้างมัคคุเทศก์ในชุมชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-27 กันยายน 2552 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีกลุ่มประชาชนจากหลายหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 31 [32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]