วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 10/06/2553   
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553[อ่าน 835]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อผู้ปกครองในเรื่องของการเรียน ข้อบังคับ ของวิทยาลัยฯ ในการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา โดยท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการและรองทั้งสี่ฝ่ายให้การต้อนรับ ในการประชุมครั้งนี้นอกจากจ

12/05/2553   
 
 
 

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ปวช.1[อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ปวช. ชันปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2553

10/05/2553   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย[อ่าน 838]
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.สันทราย ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอฝางเป็นประธานในพิธี โดยมีดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ในโครงการนี

22/04/2553   
 
 
 

พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ 53 วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 841]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ 53 ขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารอำนวนการ เพื่อให้คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง คนงาน ได้ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นการทำงานในปีใหม่ของไทย บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นหล

22/04/2553   
 
 
 

โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสงกรานต์[อ่าน 836]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนขึ้น ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 1

9/04/2553   
 
 
 

การมอบเครื่องมือให้กับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ของวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 840]
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ได้มีการส่งมอบเครื่องมือสำหรับใช้ในงานช่างให้กับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนอบต.แม่คะ และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อบต.แม่สูน โดยเป็นความร่วมมือของวิทยาลัยการอาชีพฝางและองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองแห่ง ในโครงการนี้วิทยาลัยการอาชีพฝางได

23/03/2553   
 
 
 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552[อ่าน 833]
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ทำพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมใหญ่อาคารศูนย์วิทยบริการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดีของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ที่ร่วมแสดงความยินดี

2/02/2553   
 
 
 

งานเปิดบ้านคุณธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านโป่งนก[อ่าน 835]
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 ท่านดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานเปิดงานบ้านคุณธรรม นำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านโป่งนก ซึ่งในงานครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแนะแนวการศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนในการเข้าชมเป็น

27/01/2553   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวยศสว่าง ที่ได้สูญเสียบุตรชายอันเป็นที่รัก[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เดินทางไปร่วมพิธีณาปณกิจศพ นายอำนาจ  ยศสว่าง นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเสียชีวิตลงก่อนวัยอันควร ซึ่งดร.สมพงศ์ ค่ายคำ เป็นตัวแทนมอบเงินทำบุญให้กับครอบครัวยศสว่าง ในการนี้มีนักเรียนและครูอาจารย์แผนกวิชาค

19/01/2553   
 
 
 

จัดกิจกรรมวันครู อำเภอฝาง ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 837]
เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2553 ทางวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู อำเภอฝาง ในการจัดสถานที่วันครู โดยกิจกรรมในตอนเช้าเป็นกิจกรรมใส่บาตรพระ จำนวน 83 รูป การดำเนินกิจกรรมวันครูในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยในงานวันครุนี้ ท่านดร.สมพงศ์

11/01/2553   
 
 
 

พิธีเปิดงานกาชาดและงานฤดูหนาว อำเภอฝาง[อ่าน 832]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้รับเกียรติจากอำเภอฝาง ให้จัดพิธีเปิดงานฤดูหนาว โดยมีท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการและเอกชนต่าง ๆ จำนวนมากในอำเภอฝางร่วมในพิธีเปิด โดยมีการร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแขกผู้มีเกียรติยังได้รับชมการ

5/01/2553   
 
 
 

ส่งความสุขวันขึ้นปีใหม่ 2553[อ่าน 835]
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา..........ขอให้มีความสุขตลอดปี ตลอดไป..............

17/12/2552   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับตรวจเช็คสภาพรถฟรี[อ่าน 840]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับสำนักงานขนส่ง สาขาฝาง จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยว โดยดำเนินงาน ณ ขนส่งฝาง ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นวันหยุดยาว.......โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 - 27

9/12/2552   
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 833]
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง นำโดยคณะครู อาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมการทำงานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมได้รับการต้อนรับโดยท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝางและคณะผู้บริหาร ได้นำเยี่ยมชมการเรียนการสอนของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แล

9/12/2552   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมจัดนิทรรศการ ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ[อ่าน 835]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมจัดนิทรรศการ ณ ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในเต้นนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝางและมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จัดแสด

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]