วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 27/02/2564   
 
 
 

โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)[อ่าน 843]
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานกล่าวเปิด"โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sdudent Care Solution)" ให้กับคณะครูและบุคลากร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

25/02/2564   
 
 
 

ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค[อ่าน 843]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาคเหนือ และประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น แผนกการบัญชี ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

25/02/2564   
 
 
 

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ [อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ออกบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ และตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ร่วมกับอำเภอฝางใน "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ วัดศรีมงคล ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

23/02/2564   
 
 
 

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)[อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่น 2/2563 ในระหว่างวันที่18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินการโดย สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่

10/11/2563   
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ อาชีวะยกกำลัง 2 ปรัชญาการบริหาร "อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ"[อ่าน 843]
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23/10/2563   
 
 
 

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563[อ่าน 838]
นายชารัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง

21/10/2563   
 
 
 

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 256[อ่าน 848]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดวิเวกการาม บ้านแม่สูนน้อย ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

12/10/2563   
 
 
 

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา[อ่าน 843]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

12/10/2563   
 
 
 

กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน[อ่าน 842]
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

12/10/2563   
 
 
 

พิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0[อ่าน 844]
นายอัษ๓างค์ พุทธวงศ์ ปลัดอำเภอฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง

12/10/2563   
 
 
 

กิจกรรม FVE STAR 2020[อ่าน 842]
วิทยาลัยกาอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการ fve star 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 "การประกวดแข่งขันร้องเล่น เต้นโชว์ และการประกวดดาว เดือน" ของนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

11/09/2563   
 
 
 

บริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงดาว[อ่าน 842]
โรงพยาบาลเชียงดาวจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 10 กันยายน 2563

31/07/2563   
 
 
 

โครงการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้การจัดกิจก[อ่าน 839]
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ดำเนินโครงการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้การจัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอ

9/07/2563   
 
 
 

พิธีลงนามความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ "โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝา[อ่าน 835]
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง และคณะผู้บริหาร ร่วมกันทำพิธีลงนามความร่วมมือ ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ "โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝางกับสถานประกอบการ และหน่วยงานในชุมชน" ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง https:

12/06/2563   
 
 
 

มอบอุปกรณ์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19[อ่าน 835]
นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง พร้อมรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมกันติดตั้งและมอบอุปกรณ์ล้างมือ ให้กับทางโรงพยาบาลไชยปราการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิ.ย. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 https://drive.google.com/drive/folders/1ERzbj0zs5Kc0GuSgfFbzVqmrlqQHsbd_

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]