วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 18/11/2553   
 
 
 

วันลอยกระทงวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 840]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยฯได้จัดให้มีการประกวดโคมลอย การประกวดกระทงฝีมือ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามนี้ต่อไป.....

18/11/2553   
 
 
 

Yamaha Riding Skill ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 837]

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 บริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัดและบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดอบรมหลักสูตร Yamaha Riding Skill ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ แผนกวิชาช่างยนต์ อาคารอุตสหกรรม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความเข้าใจในการใช้รถ รู้กฏ รวมไปถึงการขับขี่อย่า


18/11/2553   
 
 
 

โครงการปรับภูมิทัศน์ท่าลำน้ำใจ ทำขั้นบันไดริมฝั่งลำน้ำใจ[อ่าน 845]
เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับธนาคารออมสินสาขาฝาง จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ท่าลำน้ำใจ ทำขั้นบันไดริมฝั่งลำน้ำใจ ณ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการอาชีพฝางได้นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นการประสานสัมพันธ์กับชุมชนและกิจกรรมใน

26/10/2553   
 
 
 

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาสักการะรัชการที่ 5 เนื่องในวาระครบ[อ่าน 836]
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลาสักการะรัชการที่ 5 เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรคต ณ หอประชุมศาลเจ้าฝาง อ. ฝาง  จ.เชียงใหม่

18/10/2553   
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝางสู่อนาคต[อ่าน 836]
วิทยาลัยการอาชีพฝางโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝางสู่อนาคต เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของทางวิทยาลัยต่อไป โดยการอบรมจัดขึ้น ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2553

13/09/2553   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมแสดงความยินดี กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง[อ่าน 841]
วันที่ 9 กันยายน 2553 คณะผู้บริหาร ท่านรองผู้อำนวยการ นายสมจิตร  ธงห้อย และ ท่านรองผู้อำนวยการ นิโรจน์ แสงพงษ์ เป็นตัวแทนจากทาง วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมแสดงความยินดี กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง ในงานครบรอบเนื่องในวันคล้ายก่อตั้งสถานี

13/09/2553   
 
 
 

กิจกรรม โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรฐกิจพอเพียง[อ่าน 836]

ในวันที่ 8 กันยายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางสาขา ท่าตอน ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่เศรฐกิจพอเพียง โดยภายในงานจัดให้มีมีการประกวดร้องเพลง และการแสดงโชว์อื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งการออกบูท 108 อาชีพ เพื่อสอนเส้นทางอาชีพในการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ เช่น การทำไข่เค็มไชยยา การทำปาท่อ


1/09/2553   
 
 
 

กิจกรรม R V-Star ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553[อ่าน 840]
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดให้มีการประกวด ร้อง เล่น เต้น โชว์ ในงาน R V-Star 2010 โดย มี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ท่า ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ในการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความคิด กล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก

12/08/2553   
 
 
 

กิจกรรม เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.ฝาง[อ่าน 838]

วัน พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วม พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ อำเภอฝาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ชยันต์ อยู่สวัสดิ์ นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี ที่หอประชุมศาลเจ้าฝาง


12/08/2553   
 
 
 

กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร ร่วม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [อ่าน 840]

วัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553
ครูฝึก และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกัน จัดกิจกรรม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเพื่องแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


12/08/2553   
 
 
 

กิจกรรม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[อ่าน 845]

วัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553
คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่  วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดให้มีพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพฝางได้นิมนต์พระสงค์จำนวน ๙ รูปมารับบิณฑบาตร เพื่อถวายเ


12/08/2553   
 
 
 

กิจกรรม โครงการปลูกป่า สร้างฝาย บวชป่า ถวายในหลวง[อ่าน 839]
โครงการปลูกป่า สร้างฝาย บวชป่า ถวายในหลวง วัน เสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2553
โดยมี พ.อ.ทัตเทพ รอดจิตต์ ผูบัญชาการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4เป็นประธาน
และ ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นศท.อธิป วงษ์วัน กล่าวรายงาน
ด้วยความร่วมมือของ คณะผู้บริหาร และคณะครูฝึก นศท. แต่ละสถานศึกษา ส่วน

18/06/2553   
 
 
 

กิจกรรมงานวันไหว้ครู และ บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา2553[อ่าน 843]

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 และในวันนี้ยังเป็นวันคล้าย วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง
ซึ่งมีคณะครูอาจารย์ ลูกศิษย์ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


16/06/2553   
 
 
 

การศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นปวช.ปีที่ 1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์[อ่าน 841]
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้นักเรียนและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนหรือการกำหนดเป้าหมายในการเรียนของตนเองให้ตรงกับความต้องการ ความถนัด และความสามารถซึ่งวิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนินการตามน

10/06/2553   
 
 
 

การประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้รับการตอบจากผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก การประชุมครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ และรองผู้อำนวยการทั้งสี่ฝ่ายให้ความรู้ ความเข้าใจและชี้แจงในเรื่องระเบียบก

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]