วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 28/06/2554   
 
 
 

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เวทีเสวนาประชาธิปไตย [อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เขต 5 ได้ร่วมกันจัดการอบรมสัมนาในเรื่องการเลือกตั้ง ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในสถานศึกษา  

18/05/2554   
 
 
 

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554[อ่าน 841]
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554

26/04/2554   
 
 
 

กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ สงกรานต์ ปี 2554[อ่าน 840]
กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ สงกรานต์ ปี 2554

23/03/2554   
 
 
 

กิจกรรม วันรับใบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2553[อ่าน 839]
กิจกรรม วันรับใบประกาศณียบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

23/03/2554   
 
 
 

มอบตัวนักศึกษาใหม่ ปี 2554[อ่าน 843]

มอบตัวนักศึกษาใหม่ ปี 2554


11/02/2554   
 
 
 

กิจกรรมงานกีฬาสี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2554[อ่าน 842]
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ภายในวิทยาลัย และรณรงค์ ในเรื่องราวของ ยาเสพติด การเมือง ภาวะโลกร้อน โรคเอดส์

11/02/2554   
 
 
 

เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพฝาง ปีการศึกษา 2554 [อ่าน 838]
ในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ณ. ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพฝาง

10/02/2554   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้นำรถเครื่องเสียงไปร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 35[อ่าน 836]

ในวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีตัวแทนคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้ไปร่วม ขบวนรถบุพผาชาติ ของอำเภอฝาง เนื่องในงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 35 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่8/02/2554   
 
 
 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพฝางนำเครื่องเสียงร่วมงาน บูรณะโบราณสถาน[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 1 กมภาพันธ์ 2554 ทางแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพฝางได้นำเครื่องเสียงไปบริการที่งาน บูรณะโบราณสถาน ณ โบราณสถานบ้านเวียงสุทโธ โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554  

1/02/2554   
 
 
 

คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพฝาง ทีม GHA ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร[อ่าน 843]
ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2554 คณะครู นักเรียน นักศึกษา ทีม  GHA ตู้ปลาอารมณ์ดี ได้รับคัดเลือกให้ไปทัศนะศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร ณ Instiute Of Technical Education ( ITE ) เนื่องจาก ผลงานที่ทางวิทยาลัยได้ส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ป

25/12/2553   
 
 
 

บรรยาการศพิธีเปิดวันงานทิวลิปบานที่การอาชีพฝาง[อ่าน 844]
วันที่ 24 ธันวาคม 2553  วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดมหกรรมทิวลิปบานที่การอาชีพฝาง โดยมีนายประดิษฐ์  ระสิตานนท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด ได้ร่วมมอบเครื่องนุุ่งห่มกันหนาวแก่นักเรียนชาวเขา อีกทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการถนนสายอาชีพและนิทรรศการของนักเรียน-นักศึกษา รวมทัี้งกิ

24/12/2553   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดงานประกอบพิธี เบิกเนตรองค์พระวิศณุกรรม[อ่าน 841]
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางโดย มีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันจัดงาน พิธีเบิกเนตรองค์พระวิศณุกรรมองค์ใหม่ โดยมี ท่าน ดร.สมพงส์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยการอาชีพฝางสืบไป

7/12/2553   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝางพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยฯ ต่อเนื่องด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมง

7/12/2553   
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเข้าเยี่ยมชมการทำงานของวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีท่านดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่ ......

26/11/2553   
 
 
 

ส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมลำน้ำใจ[อ่าน 837]
เมื่อวันที่ 24  พฤษจิกายน 2553 วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับธนาคารออมสินสาขาฝาง ได้ ทำการส่งมอบโครงการปรับภูมิทัศน์ท่าลำน้ำใจ ทำขั้นบันไดริมฝั่งลำน้ำใจ ณ บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ 8 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 28 [29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]