วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 31/08/2554   
 
 
 

กิจกรรมงานR-V Star 3 และงานวันวิทยาศาสตร์[อ่าน 739]
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดให้มีการจัดงานตามโครงการR-V Star 3 และงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่31 ส.ค.54  ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ

30/08/2554   
 
 
 

โครงการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา(บ.ซูซูกิ)[อ่าน 739]
บ.ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จก. ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ เมื่อวันที่26 ส.ค.54  ณ แผนกวิชาช่างยนต์

25/08/2554   
 
 
 

บทบาทภาวะการเป็นผู้นำของลูกเสือวิสามัญ[อ่าน 740]

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.54 ในคาบกิจกรรมมีการอบรมลูกเสือวิสามัญ เรื่อง บทบาทภาวะการเป็นผู้นำของลูกเสือวิสามัญ  ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ


25/08/2554   
 
 
 

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร[อ่าน 739]
เมื่อวันที่ 24 ส.ค.54 นักศึกษาวิชาทหารได้เข้าร่วมอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร ซึ่งตำรวจจราจรอำเภอฝางได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ หอประชุม โรงอาหาร

25/08/2554   
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษาฯ[อ่าน 739]
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษา และโครงการให้ความรู้โทษและพิษภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 ส.ค.54  ณ หอประชุม อาคารสำนักงาน

18/08/2554   
 
 
 

โครงการธรรมะสัญจร[อ่าน 740]
เมื่อวันพุธ ที่17 ส.ค.54 ทางชมรมจิตอาสา ได้จัดโครงการธรรมะสัญจร โดยคณะสงฆ์อำเภอฝางมาบรรยายธรรมในคาบกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา และครู-อาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

16/08/2554   
 
 
 

โครงการเชิญผู้เชียวชาญนอกสถานศึกษา[อ่าน 738]
เมื่อวันจันทร์ ที่15 ส.ค.54 ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เชิญผู้เชียวชาญนอกสถานศึกษา มาบรรยายพิเศษเรื่อง เทคนิคการสอนแบบแคปซูลสำหรับผู้เรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

16/08/2554   
 
 
 

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 741]
เมื่อวันศุกร์ ที่12 ส.ค.54 เวลาประมาณ 8.00น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายสถิตย์  ปริปุณณากร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู-อาจารย์  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่ทางอำเภอฝางจัด

11/08/2554   
 
 
 

ถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ[อ่าน 739]
วันพฤหัสบดี ที่11 ส.ค.54 เวลาประมาณ 8.00น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อ

11/08/2554   
 
 
 

ชมรมวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพัฒนาวัดพระธาตุสบฝาง[อ่าน 738]
เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธ ที่10 ส.ค.54 คณะครู อาจารย์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำนักเรียนชมรมวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ไปพัฒนาวัดพระธาตุสบฝาง อ.แม่อาย ตามโครงการของชมรมฯและเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

11/08/2554   
 
 
 

คณะผู้บริหารร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน[อ่าน 738]
เมื่อวันพุธ ที่10 ส.ค.54 เวลาประมาณ 10.00น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลเจ้าฝาง

11/08/2554   
 
 
 

คณะผู้บริหารร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 740]
เมื่อวันพุธ ที่10 ส.ค.54 เวลาประมาณ 09.30น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ณ สวท.ฝาง

9/08/2554   
 
 
 

โครงการค่ายเยาวชนคุณธรรม[อ่าน 740]
จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้มาจัดโครงการค่ายเยาวชนคุณธรรม (เสริมสร้างเยาวชนคนดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม) ระหว่างวันที่9-11 ส.ค.54 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีนายนิโรจน์  แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศ

4/08/2554   
 
 
 

มอบรางวัลผู้ชนะในกิจกรรมงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย[อ่าน 739]
นายประยุทธ   เวชสาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกีรติมอบรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่4 ส.ค.54

3/08/2554   
 
 
 

งานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554 (2)[อ่าน 739]
ในคาบกิจกรรมของวันพุธ ที่3 ส.ค.54 นายประยุทธ  เวชสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

มีจำนวนทั้งหมด 469 รวมทั้งหมด : 32 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
11
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174970
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]