วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 23/11/2554   
 
 
 

บรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔[อ่าน 842]
บรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักเรียน  นักศึกษา  (อนอส.)  วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

23/11/2554   
 
 
 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง เส้นทางอาชีพของนักบัญชีในอนาคต[อ่าน 842]

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี  ระดับชั้น ปวช.๓  ปวส.๑ และ ปวส.๒  เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  เส้นทางอาชีพของนักบัญชีในอนาคต โดย สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ ฮิล จำกัด  ณ  ห้องประชุมใหญ่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง 


22/11/2554   
 
 
 

การประชุมชมรมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 841]

การประชุมชมรมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอำนวยการ ในวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔


17/11/2554   
 
 
 

แนะแนวการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท ไทย เวิร์กเกอร์ เอ็นเทอร์ ไพน์ จำกัด[อ่าน 840]
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทุกแผนก เข้าร่วมฟังการแนะแนวการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น  โดยบริษัท ไทย เวิร์กเกอร์ เอ็นเทอร์ ไพน์ จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

15/11/2554   
 
 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝางกับสถานประกอบการ[อ่าน 839]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝางกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วน บริษัท และห้างร้านต่างๆได้เป็นอย่างดียิ่ง  มีท่านผู้อำนวยการ ดร. สมพงศ์  ค่ายคำ เป็นประธานในการลงนาม โดยท่านพระคุ

14/11/2554   
 
 
 

ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ลอยกระทงท่าตอน[อ่าน 845]

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม  ลอยกระทงท่าตอน ๒๕๕๔ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐-๑๑พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยอำเภอแม่อาย ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตอน และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


10/11/2554   
 
 
 

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๔ โดย ผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ[อ่าน 838]
พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโคมลอยและกระทงเล็ก เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๔ โดย ผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ เป็นผู้มอบรางวัล

10/11/2554   
 
 
 

รถกระทงใหญ่วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมงานวันลอยกระทง ณ อบต.แม่สูน[อ่าน 839]
คณะครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา นำรถกระทงใหญ่ ร่วมงานวันลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีรถกระทงใหญ่ที่สวยงาม ตระการตา จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆร่วมในขบวนมากมาย มีการแข่งขันกิจกรรมหลายประเภท อาทิ การประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงาม  ประณีต และความคิดสร้างสรรค์ การแสดงต่างๆบนเวที รวมถึงซุ

9/11/2554   
 
 
 

การแข่งขันการทำกระทงเล็กประเภทสวยงาม เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี๒๕๕๔[อ่าน 841]
การแข่งขันการทำกระทงเล็กประเภทสวยงาม เนื่องในวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๔ ณ ลานวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ ทั้งการเย็บ การแกะสลัก การร้อยมาลัย ที่สวยงามปราณีตหลากหลายรูปแบบ

9/11/2554   
 
 
 

การจัดทำรถกระทงใหญ่ ร่วมงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๔[อ่าน 839]
การทำรถกระทงใหญ่ เพื่อร่วมงานวันลอยกระทงประจำปี๒๕๕๔  แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้เป็นอย่างดี

9/11/2554   
 
 
 

การแข่งขันโคมลอย ประเพณียี่เป็งวิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๕๕๔[อ่าน 838]
การแข่งขันโคมลอย งานประเพณียี่เป็ง(ลอยกระทง)ประจำปี ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและนักศึกษาหลากหลายแผนกวิชา  ส่งโคมลอยสีสันสวยงาม  เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

9/11/2554   
 
 
 

ร่วมงานประเพณียี่เป็ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน[อ่าน 839]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง )๒๕๕๔ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดสาวประเภทสอง และการแข่งขันชกมวย เป็นต้

8/11/2554   
 
 
 

ผู้อำนวยการและคณะร่วมพิธีเปิดมหกรรม จัดกิจกรรม วิชาการ ณ อบต.แม่สูน[อ่าน 840]
ผู้อำนวยการและคณะร่วมพิธีเปิดมหกรรม จัดนิทรรศการ วิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สูน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม

2/11/2554   
 
 
 

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมพิธีปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๔,๕[อ่าน 838]
ผู้อำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

31/10/2554   
 
 
 

ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน[อ่าน 842]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ Big C ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน วันที่ 30 ตุลาคม 2554 ณ วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
12
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]