วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 14/02/2555   
 
 
 

อบรมสัมนาแผนกวิชาการบัญชี[อ่าน 837]

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชพ  แผนกวิชาการบัญชี  เรื่อง  การทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน  ณ หอประชุมอาคารวิทยาบริการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง


26/01/2555   
 
 
 

ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเดินทางเยี่ยมนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(Part4)[อ่าน 839]

ท่าน ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  และท่านนิโรจน์  แสงพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    เดินทางไปเยี่ยม นายกฤตพล  วงค์คำ และ นายประณัย  ประทุมทา  นักศึกษา  ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง&nb


25/01/2555   
 
 
 

ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเดินทางเยี่ยมนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(Part3)[อ่าน 840]
ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมพงศ์  ค่ายคำและท่านรองผู้อำนวยการริเรจน์  แสงพงษ์  เยี่ยมบริษัทญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบรษัทรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าฝึกงานกับทางบริษัท

25/01/2555   
 
 
 

ท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเดินทางเยี่ยมนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(Part2)[อ่าน 833]

ท่าน ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  และท่านนิโรจน์  แสงพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา    เดินทางไปเยี่ยม นายเทวัญ  ขาวเงิน  นักศึกษา  ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ ประเทศญี่ปุ่น


23/01/2555   
 
 
 

การประกวดนางสาวฝาง ประจำปี ๒๕๕๕ ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง[อ่าน 837]
การประกวดนางสาวฝาง ประจำปี ๒๕๕๕ ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง ณ  สนามกีฬาอำเภอฝาง  คืนวันเสาร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น  ๒๔  คนด้วยกัน  ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวฝางประจำปี ๒๕๕๕ ได้แก่ นางสาวณัฐวีวรรณ  กุณณา หรือ น้องน้ำ&nb

23/01/2555   
 
 
 

ท่าน ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง และท่านนิโรจน์ แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพั[อ่าน 842]

ท่าน ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  และท่านนิโรจน์  แสงพงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  พร้อมคณะ  เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ที่ไปฝึกงานด้านการประกอบรถยนต์ ณ  ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่&


23/01/2555   
 
 
 

ภาพบรรยากาศการซ้อมกิจกรรมการประกวดนางสาวฝาง ประจำปี ๒๕๕๕ [อ่าน 836]

ภาพบรรยากาศการซ้อมกิจกรรมการประกวดนางสาวฝาง ประจำปี ๒๕๕๕  โดยมีน้องๆสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง ๒๔  สาวงาม เข้าร่วมการซ้อมกิจกรรมการแสดงบนเวทีประกวดที่จะมีขึ้นในคืนวันที่ ๒๑  มกราคม ๒๕๕๕  กันอย่างพร้อมเพรียง


23/01/2555   
 
 
 

คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและคณะ เข้าเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 842]

คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา


23/01/2555   
 
 
 

กิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมงานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๕ [อ่าน 839]

พิธีเปิดกิจกรรมงานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง  ประจำปี ๒๕๕๕  ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง  โดยมีท่านนายอำเภอฝาง  ท่านนิเวศน์  พูลสวัสดิ์  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน


23/01/2555   
 
 
 

กิจกรรมวันครู ๒๕๕๕[อ่าน 836]

กิจกรรมวันครู และพิธีมอบรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ ครูดี ให้แก่คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง ณ อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง และในช่วงบ่าย


23/01/2555   
 
 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๕[อ่าน 837]

วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๕  ณ สนามกีฬาอำเภอฝาง


23/01/2555   
 
 
 

กิจกรรม๑๐๘ อาชีพ งานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ [อ่าน 840]

กิจกรรม  ๑๐๘  อาชีพ การสอนอาชีพที่หลากหลายในงานกาชาดและงานฤดูหนาวอำเภอฝาง ประจำปี ๒๕๕๕  ซึ่งจะมีการจัดส


9/01/2555   
 
 
 

โครงการประเพณีเทศมหาชาติ(ตั้งธรรมหลวง) ณ วัดเทพประสิทธิ์ ต.แม่สูน[อ่าน 838]
นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เข้าร่วมโครงการประเพณีเทศมหาชาติ(ตั้งธรรมหลวง) ตำบลแม่สูน  ครั้งที่  ๓  โดยคณะสงฆ์อำเภอฝาง  หน่วยอบรมตำบลแม่สูน   คณะสงฆ์ตำบลแม่สูน  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลแม่ส

9/01/2555   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน[อ่าน 836]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับการประเมินสถานศึกษา  จากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน เขตตรวจราชการที่๑  คณะกรรมการได้ประเมินวิทยาลัยฯในด้านต่างๆ ประกอบกับพิจารณาจากคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และองค์กรภายนอก  พร้อมทั้งเยี่ยมชม อาคาร สถานที่ แผนกวิชาต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพฝางด้

9/01/2555   
 
 
 

การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครูครั้งที่๓๓[อ่าน 838]
การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู  ครั้งที่๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  ๖ มกราคม  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่คณะครู  บุคลากร และหน่วยงานทุกภาคส่วน

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]