วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 24/04/2555   
 
 
 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการ[อ่าน 833]
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพร  ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวขอ

2/04/2555   
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 836]
คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมี ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ

2/04/2555   
 
 
 

ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2555[อ่าน 837]
ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

2/04/2555   
 
 
 

ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2555[อ่าน 836]
ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ปีการศึกษา 2555 วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

21/03/2555   
 
 
 

พิธีรับใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๕ [อ่าน 839]
พิธีรับใบประกาศนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑๕   ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒  ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  มีผู้ปกครอง และรุ่นน้องมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักศึกษารุ่นพี่เป็นจำนวนมาก บรรยากาศ

19/03/2555   
 
 
 

บรรยากาศพิธีซ้อมรับใบประกาศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔[อ่าน 835]
บรรยากาศพิธีซ้อมรับใบประกาศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

14/03/2555   
 
 
 

โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชน[อ่าน 833]
ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะผู้บริหาร และคณะครูหัวหน้างาน  หัวหน้าแผนก เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีน    ระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ -  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

12/03/2555   
 
 
 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ไทยคิด ไทยคม2" ณ.วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 บรษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ "กิจกรรมพี่ไทยคมสอนน้อง" สร้างเครือข่ายจิตอาสาติดจานดาวเทียมทั่วประเทศ วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 50 คนพร้อมคณะครูในแผนกฯ รับการอบรมเพื่อขยายผลต่

2/03/2555   
 
 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2554[อ่าน 836]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  ปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการาอชีพฝาง

20/02/2555   
 
 
 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 837]
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ครั้งที่  16  ณ  สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพฝาง เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2555  ที่ผ่านมา  มีการจัดการแข่งขันกีฑา  ฟุตบอล  การแข่งขันขบวนพาเหรด กองเชียร์  และเชียร์รีดเดอร์  สร้างความสมานสามั

20/02/2555   
 
 
 

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16[อ่าน 837]
พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ครั้งที่ 16  ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2555 

20/02/2555   
 
 
 

กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555[อ่าน 834]
กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2555 โดย ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง  ท่าน ดร.  สมพงศ์  ค่ายคำ  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสำนักงานรับรองมาต

20/02/2555   
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินวิทยาลัยการอาชีพฝาง เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชี[อ่าน 838]
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพฝาง  สาขาวัดท่าตอน

20/02/2555   
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประเมินวิทยาลัยการอาชีพฝาง ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2555[อ่าน 837]
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่ 3  ประกอบด้วย  ท่านบุญมี  คำบุญชู  ท่านสินชัย  ศิริกุล  ท่านมารุต  ศิริธร  ท่าบุญญาพร  ยอดคง  และท่านประสิทธิ  กันปี  เข้าประเมินวิทยาลัยก

14/02/2555   
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสุราษธานี เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 840]
คณะครู บุคคลากร  วิทยาลัยเทคนิคสุราษธานี  เข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน  อาคารสถานที่  วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่  14  กุมภาพันธ์  2555 

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
15
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]