วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 29/06/2555   
 
 
 

คณะครู-นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงให[อ่าน 739]
 27 มิ.ย.55 คณะครู-นักศึกษา แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ.สถานีโทรทัศน์ NBT  สำนักประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ในกิจกรรมดังกล่าว คณะได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการบันทึกเทปรายการ "มองเมืองเหนือ" และทดลองการใช้เครื่องมือการถ่ายทำ ตัดต่อภาพก่อนส่งออกอากาศ อีกทั้งได้เข้ารับการสา

22/06/2555   
 
 
 

มูลนิธิซีเวิรดิ์ลาสสันมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 (รอบที่ 2)[อ่าน 740]
มูลนิธิซีเวิรดิ์ลาสสัน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 (รอบที่ 2)  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ

18/06/2555   
 
 
 

พิธีไหว้ครูช่าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 739]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครูช่าง และวันสถาปนาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยในช่วงบ่าย ได้มีการบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
18/06/2555   
 
 
 

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพฝางประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 741]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีไหว้ครูและวันสถาปนาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมใหญ่อาคารศูนย์วิทยบริการ

13/06/2555   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมบริการชุมชนในโครงการอำเภอฝางยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ข่า[อ่าน 745]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมบริการชุมชนในโครงการอำเภอฝางยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ข่า โดยให้บริการตรวจเช็ค ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือการเกษตรแก่ประชาชน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น.

12/06/2555   
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555[อ่าน 740]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 12 มิถุนายน 2555  ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์วิทยบริการ

18/05/2555   
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 740]
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ(ปวช.) รุ่นที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง

18/05/2555   
 
 
 

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕[อ่าน 739]
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่  ๑๕-๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

18/05/2555   
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 742]
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพฝางก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นี้

18/05/2555   
 
 
 

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นครูที่ปรึกษาที่ดี[อ่าน 740]
การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นครูที่ปรึกษาที่ดี วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยกาอาชีพฝาง

4/05/2555   
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 739]
การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณ  ห้องประชุม  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง  วันที่ 3  พฤษภาคม  2555 

4/05/2555   
 
 
 

โครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 739]
โครงการ  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )  วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ณ  อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยการอาชีพฝาง  โดยท่านผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์ ค่ายคำ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่  3 พฤษภาคม&

24/04/2555   
 
 
 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการ[อ่าน 740]
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว และขอพร  ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวขอ

2/04/2555   
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 740]
คณะครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมี ดร.สมพงศ์  ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ

2/04/2555   
 
 
 

ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2555[อ่าน 738]
ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ปวส.1 ปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

มีจำนวนทั้งหมด 469 รวมทั้งหมด : 32 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 19 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
10
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
174969
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]