วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 26/06/2556   
 
 
 

ชมรม To Be Number One ร่วมเดินขบวนต่อต้านวันยาเสพติดโลก[อ่าน 839]
ชมรม To Be Number One สังกัดวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมเดินขบวนต่อต้านวันยาเสพติดโลก ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา 

26/06/2556   
 
 
 

แผนกวิชาการขาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ [อ่าน 841]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยแผนกวิชาการขาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะแบบครบวงจร) ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

20/06/2556   
 
 
 

คณะศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดฝาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสถานศึกษา[อ่าน 839]
วันนี้ (20 มิถุนายน 2556) เวลา 09.00 น. คณะศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดฝาง ตรวจเยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีคณะครูและนักเรียนต้นแบบไกล่เกลี่ย ต้อนรับเป็นอย่างดี

17/06/2556   
 
 
 

ต้อนรับคณะดำเนินงานการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ[อ่าน 838]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมัติให้ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดดำเนินการประเมินสถานศึกษาที่จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยการประเมินสถานศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ม


14/06/2556   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย แผนกวิชาช่างยนต์ จัดกิจกรรมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสู่สถานศึกษา[อ่าน 838]

วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัดได้จัดกิจกรรมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสู่สถานศึกษา ขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง


14/06/2556   
 
 
 

พิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 839]
วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

12/06/2556   
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 842]
วันนี้ (12 มิ.ย. 56) เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เดินทางมาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้างานกิจกรรมฯ และบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

7/06/2556   
 
 
 

คณะครูอาจารย์เข้ารับการอบรมการพัมนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา[อ่าน 839]

วันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ.2556 คณะครูอาจารย์ เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัมนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศอาชีวศึกษา ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง


6/06/2556   
 
 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 841]

วันนี้ เวลา 18.00-20.00 น. วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระบบทวิภาคี ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ หอประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง (6 มิถุนายน 2556)


6/06/2556   
 
 
 

ตรวจสารเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556[อ่าน 841]
วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสารเสพติดแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ซึ่งจะตรวจเป็นประจำทุกภาคเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง 

5/06/2556   
 
 
 

ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 839]
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

4/06/2556   
 
 
 

คณะอาจารย์และนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สวท.ฝา[อ่าน 841]
วันนี้ คณะอาจารย์และนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวช.ปีที่ 1 จำนวน 45 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคนิคการส่งกระจายเสียง การปฏิบัติงานในห้องส่ง และห้องเครื่องส่ง ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณา

4/06/2556   
 
 
 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 841]
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-16.00 น. วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

31/05/2556   
 
 
 

พิธีปิดการอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างเสริมสวยหญิง[อ่าน 838]
วันนี้เวลา 15.00 น. ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ช่างเสริมสวยหญิง ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

31/05/2556   
 
 
 

อบรมคุณธรรม-จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556[อ่าน 842]
วันนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม และปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]