วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 26/01/2557   
 
 
 

การประกวดนางสาวฝางประจำปี2557[อ่าน 841]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมมือกับอำเภอฝางจัดกิจกรรมการประกวดนางสาวฝางประจำปี 2557 ในงานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองฝางวันที่ 18 มกราคม 2557

17/01/2557   
 
 
 

คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันครูที่ 16 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง [อ่าน 847]
คณะครูวิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันครูที่ 16 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง

14/01/2557   
 
 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและแนะแนวการศึกษาต่อในงานฤดูหนาวปี57[อ่าน 837]
วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติพร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อในงานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองฝาง วันที่ 11 มกราคม 57

14/01/2557   
 
 
 

พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองฝาง[อ่าน 837]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับอำเภอฝางทำพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองฝางวันที่ 10 มกราคม 2557

10/12/2556   
 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่[อ่าน 838]
วิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพในการจัด กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556

18/07/2556   
 
 
 

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[อ่าน 842]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาที่วัดหนองยาว และวัดสันป่าฮัก ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทุกท่าน เป็นอย่างดี 

16/07/2556   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดงานโครงการ R-V Star ครั้งที่ 5[อ่าน 839]
เมื่อวัน 15 พฤษภาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดงานโครงการ R-V Star ครั้งที่ 5 โดยมีประกวด เต้น Cover Dance ร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงสากล วงดนตรีโฟล์คซอง ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

16/07/2556   
 
 
 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝางกับ National Kangshan Agricultural & Indu[อ่าน 840]
เมื่อวัน 15 พฤษภาคม 2556 ได้มี พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างวิทยาลัยการอาชีพฝางกับ National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School และ National Tseng-Wen Senior Home Economics & Commercial Vocational High School , Tainan County,Taiwan ณ ห้องประชุม วิทยาลั

15/07/2556   
 
 
 

กิจกรรมทำบุญและหล่อเทียนจำนำพรรษา[อ่าน 840]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญและหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาทุกท่าน เป็นอย่างดี 

8/07/2556   
 
 
 

กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี[อ่าน 840]
วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2556
นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี ณ ป่าชุมชนบ้านท่าสะแล ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

8/07/2556   
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/ 2556[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และคณะกรรมการวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกัน เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

8/07/2556   
 
 
 

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน ต้อนรับคณะเดินทางจาก National Kangshan Agricultural & Industrial[อ่าน 842]

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับคณะเดินทางจาก National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)


29/06/2556   
 
 
 

คณะครู-อาจารย์ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ฯ [อ่าน 843]

วันที่ 29 -30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะครู-อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ 3D หลักสูตรปกติและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และโครงกา


27/06/2556   
 
 
 

คณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานที[อ่าน 838]
คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานบัญชี บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้จากห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงท

26/06/2556   
 
 
 

คณะครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โรงงานผึ้งน้อยเบเกอร์รี่[อ่าน 840]
คณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี เดินทางไปศึกษาดูงานการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่โรงงานผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการความรู้จากห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงที่ได้รับให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
7
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]