วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 5/08/2557   
 
 
 

โครงการความร่วมมือกับไต้หวันและกิจกรรมFVE GOT TALENT [อ่าน 844]
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 57 วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดโครงการความร่วมมือกับไต้หวันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและการประกวด FVE Got talent!!

25/07/2557   
 
 
 

โครงการ Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี 2557[อ่าน 837]
โครงการ Fix it Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ประจำปี 2557

3/07/2557   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำตัวแทนนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก[อ่าน 838]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำตัวแทนนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

3/07/2557   
 
 
 

วันไหว้ครูและวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝางปีการศึกษา 2557[อ่าน 840]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรม วันไหว้ครูและวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝางเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูและฝากตนเป็นลูกศิษย์ของคุณครูในต้นปีการศึกษา และยังจัดพิธีสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพฝางโดยมีการดำเนินพิธีพราหมณ์ บูชาองค์พระวิษณุกรรม เทพแห่งงานช่าง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา

10/06/2557   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางนำต้นผ้าป่าสามัคคีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์วิทยาลัยการอาชีพฝางดดยการนำของรองผู้อำนวยการเสาวรัตน์ ใชขสงคราม นำต้นผ้าป่าคณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมทอดถวาย ณห้องประชุมดอยฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

10/06/2557   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรม Big Cleaning day[อ่าน 840]
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝาง

29/05/2557   
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 839]

วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน  


18/05/2557   
 
 
 

การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปวช.1[อ่าน 844]
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝาง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปวช.1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2557

27/02/2557   
 
 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวส.[อ่าน 838]
วันที่27 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวส. เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีรองผู้อำนวยการปราณี ต่อมดวงแก้ว ให้คำแนะนำและให้โอวาทกับนักศึกษา

24/02/2557   
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝางครั้งที่ ๒/๒๕๕๖[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ณห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อนำเสนอผลงานและหาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพฝาง

19/02/2557   
 
 
 

วันวิชาการปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 838]
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดงานวันวิชาการเพื่อเป็นการแสดงผลงานโครงการและผลงานทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลงานและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการที่นักเรียนนักศึกษาได้คิด ซึ่งเป็นผลงานนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน

19/02/2557   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำต[อ่าน 836]
เมื่ีอวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ท่านรองเสาวรัตน์ ไชยสงคราม นำคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทา

17/02/2557   
 
 
 

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยการอาชีพฝาง ครั้งที่ 18[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดโดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่บอล เซปักตะกร้อ เปตอง บาสเก็ตบอล และการแข่งขันกรีฑา และนอกเหนือจากนั้นยังมีการประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และการประกวดขบวนพาเหรด ซึ่งได้สร้างความสนุกสนาน และสร้างความสัมพันธ์อันด

4/02/2557   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึ[อ่าน 843]
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) จัดการฝึกประสบการณ์(ฝึกงาน) โดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) ได้คัดเลือก นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 6

2/02/2557   
 
 
 

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ "เรียนรู้สู่อาเซียน วันวิชาการ"วิทยาลัยการอาชีพฝา[อ่าน 840]
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ "เรียนรู้สู่อาเซียน วันวิชาการ"วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาวัดท่าตอน
ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ทางวิทยาลัยได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการพร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาต่อ

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]