วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 2/10/2557   
 
 
 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 834]
งานบุคลากรได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดยคณะผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงาน

2/10/2557   
 
 
 

โครงการอบรมและสร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ได้จัดโครงการอบรมและสร้างความเข้าใจให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพบางไทร และ นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิท

2/10/2557   
 
 
 

กีฬาเบญจมิตรครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้าร่วมกีฬาเบญจมิตรครูสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ฟ้าห่มปกเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

2/10/2557   
 
 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกงานสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ภาคเรียนที่ 1-2557 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน

2/10/2557   
 
 
 

การประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ[อ่าน 839]
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน

16/09/2557   
 
 
 

โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2557[อ่าน 840]
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ

27/08/2557   
 
 
 

โครงการแสดงผลงานชมรมวิชาชีพและการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่[อ่าน 836]
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยฯได้จัดโครงการแสดงผลงานชมรมวิชาชีพและการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงผลงานของนักเรียน

27/08/2557   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดการตรวจสารเสพติด[อ่าน 842]
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดการตรวจสารเสพติดนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 เพื่อเป็นการป้องกันการติดสารเสพติดในเยาวชน

20/08/2557   
 
 
 

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ[อ่าน 838]
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และในวันที่ 12 สิงหาคม คณะครูได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ณ ศาลเจ้าฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

7/08/2557   
 
 
 

พิธีเปิดและทำบุญอาคารเรียนเอนกประสงค์ 4 ชั้น[อ่าน 837]

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้รับงบประมาณก่อสร้า่งอาคารเรียนเอนกประสงค์ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ 3000 ตารางเมตรปีงบประมาณ 2555-2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลได้มีการจัดพิธีเปิดและทำบุญ โดยมีนายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดพิธี เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57


7/08/2557   
 
 
 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้จัดอบรมโครงการอบรมมารยาทไทย[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 57 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้จัดโครงการอบรมมารยาทไทยแก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและกิริยา มารยาท ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน

7/08/2557   
 
 
 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาแก่นักเรียนปวช.1[อ่าน 836]
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 57 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา    V-Cop แก่นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน

5/08/2557   
 
 
 

โครงการ STOP TEEN MOM หยุด!การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [อ่าน 833]
โครงการ STOP TEEN MOM หยุด!การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 23 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน

5/08/2557   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน[อ่าน 835]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำ  วันที่ 30 ก.ค. 57  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน

5/08/2557   
 
 
 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา [อ่าน 841]
วันที่ 10 ก.ค. 57 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เข้าวัด ฟังธรรมเทศนา และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหนองยาวและวัดสันป่าฮัก

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]