วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 30/03/2559   
 
 
 

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 838]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปรการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

29/03/2559   
 
 
 

โครงการอบรมค่ายวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[อ่าน 839]
โครงการอบรมค่ายวิชาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และวิทยาลัยการอาชีพฝาง ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนสายวิชาชีพแก่นักเรียน

29/02/2559   
 
 
 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 836]
วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

18/02/2559   
 
 
 

กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 843]
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้จัดกิจกรรมวันวิชาการขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่3 และปวส. ปีที่ 2 ได้จัดแสดงชิ้นงาน และผลงาน โดยภายในงานมีนายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเดินชมผลงานของนักเรียน นักศึกษา

28/01/2559   
 
 
 

การตรวจสุขภาพประจำปี[อ่าน 839]
กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สมบูรณ์

18/01/2559   
 
 
 

การประกวดธิดาชาติพันธุ์ ในฤดูหนาวกาชาด อำเภอฝาง ประจำปี 2559[อ่าน 838]
กิจกรรมการประกวดธิดาชาติพันธุ์ ในฤดูหนาวกาชาด อำเภอฝาง ประจำปี 2559 ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง

8/01/2559   
 
 
 

เปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาล[อ่าน 838]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับอบต.แม่สูน และเทศบาลไชยปราการ ตั้งศูนย์อาชีวอาสาให้บริการแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดปีใหม่

24/12/2558   
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558[อ่าน 844]
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพฝางได้ ต้อนรับคณะอนุกรรมการ พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดย ท่านผู้อำนวยการวิไลรัตน์ เกียรติไชยากร เป็นประธาน และผู้ติดตาม รองผู้อำนวยการสุรัตน์ ศรีใจน้อย , อาจารย์ปวีณกร แป้นกลัด ,อาจจารย์นพดล ภูเขา และ คุณปวีณา เฮงฮะ โดยมีท่านผ

20/12/2558   
 
 
 

โครงการบรรพชาสามเฌรหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ ทำดีเพื่อพ่อ[อ่าน 843]
โครงการบรรพชาสามเฌรหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ ทำดีเพื่อพ่อ ระหว่างวันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2558 ณ วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

20/12/2558   
 
 
 

โครงการประชุมสัมมนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม และการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้า[อ่าน 842]
โครงการประชุมสัมมนาเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม และการเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิทยากร ท่าน ผอ.มนูญ ใยบัวเทศ ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม และท่าน ผอ.สมชาย เจนวานิช ให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของ

20/12/2558   
 
 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) [อ่าน 848]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระหว่า วิทยาลัยการอาชีพฝาง กับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอชีพฝาง

18/11/2558   
 
 
 

โครงการ Fix It Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน[อ่าน 841]
วิทยาลัยการอาชีพฝางร่วมกับ อบต.เวียง อบต.แม่งอน อบต.ม่อนปิ่น อบต.ดอยลาง อบต.บ้านหลวง และเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการ Fix It Center ศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม รวมระยะเวลา 8 วัน

27/10/2558   
 
 
 

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพฝางได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง

19/10/2558   
 
 
 

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558[อ่าน 840]
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2558

14/10/2558   
 
 
 

การประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพฝาง[อ่าน 841]
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยได้จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงอาร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

มีจำนวนทั้งหมด 487 รวมทั้งหมด : 33 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
3
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
7
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175268
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]