วิทยาลัยการอาชีพฝาง อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( Fang Vocational Education College)
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ขอความร่วมมือทุกท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ <<คลิกเพื่อประเมินความพึงพอใจ>> ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ...
 
 
 23/11/2564   
 
 
 

นักเรียนนักศึกษา รับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2[อ่าน 12]
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับการฉีดวัคซีน pfizer เข็ม 2 ตามมาตราการกระทรวงสาธารณสุข

19/11/2564   
 
 
 

สัญญาข้อตกลง MOU กับ บริษัท HONDA[อ่าน 12]
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพฝาง ได้ทำสัญญาข้อตกลง MOU กับ บริษัท HONDA ทางระบบออนไลน์

11/11/2564   
 
 
 

อบรมการวัดและประเมินผลฝ่ายวิชาการ[อ่าน 17]
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและคณะครู เข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลฝ่ายวิชาการ ณหอประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

10/11/2564   
 
 
 

อบรมเชิงปฎิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการความคิด [อ่าน 20]
วันจันทร์อังคารที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและครธครูได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการความคิด ที่นำไปสู่การออกแบบ นวัตกรรมใหม่สู่งานวิจัยและพัฒนา R&D ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพฝาง

10/11/2564   
 
 
 

ถวายกฐิน ณ วัดท่าตอน[อ่าน 20]
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาม ผู้อำนายการคณะผู้บริหาร ร่วมถวายกฐิน ณ วัดท่าตอน

10/11/2564   
 
 
 

คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3[อ่าน 16]
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพฝางเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3

28/10/2564   
 
 
 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับการฉีดวัคซีน pfizer [อ่าน 33]
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง รับการฉีดวัคซีน pfizer ณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตามมาตราการกระทรวงสาธารณสุข

15/10/2564   
 
 
 

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ[อ่าน 759]
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาพร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) ณ หอประชุมอาคาร

23/08/2564   
 
 
 

กิจกรรมจัดทำโรงจอดรถให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า[อ่าน 761]
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำโรงจอดรถให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า กองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ตำบลม่อนปิ่น

23/08/2564   
 
 
 

กิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก[อ่าน 762]
ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมได้จัดทำกิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก โดยการให้บริการ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเ

13/08/2564   
 
 
 

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉ[อ่าน 757]
วันที่ ๖ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดยนายปัญญาช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอ

27/07/2564   
 
 
 

กิจกรรมโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน 755]
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วัดหนองยาว และวัดสันป่าฮัก ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

22/07/2564   
 
 
 

กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564[อ่าน 758]
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

22/07/2564   
 
 
 

กิจกรรมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี 2564[อ่าน 754]
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ

19/07/2564   
 
 
 

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1[อ่าน 748]
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ครั้งที่ 1 โดยมี นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง กล่าวรายงานต่อ นายวันชาติ ศิริภัทรนุกลู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้เกียรติเ

มีจำนวนทั้งหมด 476 รวมทั้งหมด : 32 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] หน้าถัดไป>>
 
 

นายปัญญา ช่างงาน
ผู้อำนวยการ
ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
 
V-cop
เรียนออนไลน์
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
ดาวส์โหลดเอกสารผ่ายงานต่าง ๆ


ตัวอย่างรายงานประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยการอาชีพฝาง
งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

เอกสารดาวส์โหลดทั้งหมด »

  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสำพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร
  • ติดต่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


ล็อกอินเข้าระบบ

ขณะนี้
:
245
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
0
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
0
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
175000
ท่าน
เริ่ม 23 มิถุนายน 2552

 
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพฝาง  เลขที่ 199 บ.หนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 Tel. 086-4441057 053 - 883537 053-346819 053-346820 Fax. 053-346818
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater [Designby kridsana_mee@hotmail.com]