กิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก
 
คลังรูปภาพทั้งหมด

23/08/2564 : กิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก
ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ร่วมด้วยคณะครูแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมได้จัดทำกิจกรรมออกหน่วยช่วยเหลือ อุทกภัย หมู่บ้านเปียงกอก โดยการให้บริการ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องยนต์ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเปียงกอก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมใช้บริการงานซ่อมรวมทั้งหมด 79 รายการ
598

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-Wki8qiIMon90008.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-LTXUQORMon90009.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-PZeGQUnMon90009.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-BSXmWu8Mon90010.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-ooHCtrlMon90010.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-K7AylaWMon90011.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-eiSuIIDMon90011.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-yU7EvEaMon90012.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-08-2021-F1TBo2JMon90013.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

กลับข้างบน